Wszystkie metadane publikacji dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_onix.xml?record_id=1429026

Opisy wszystkich publikacji tego wydawcy dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_publisher_onix.xml?publisherId=573

Opis fizyczny

Skład produktu
kolekcja
Forma

forma podstawowa

inne

Forma produktu

Niezdefiniowana

Opis bibliograficzny

Tytuł
Algorytmy – Seria Tematyczna – IT/NT Projects & Algorithms (01)
Twórca
Wydanie

miejsce wydania

Warszawa
Język
Wydawca

imprint

Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski

pełna nazwa wydawcy

Data

data wydania

2015-03-01

data upublicznienia metadanych

2015-03-01

Opis powiązań

Tom 1

autor

Smakulski, Dariusz

tytuł

Gry przygodowe na Atari XL/XE i na każdą platformę – algorytmy, struktury i przykłady gotowe

imprint

Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski

forma podstawowa

publikacja elektroniczna on-line

Forma produktu

Publikacja elektroniczna online lub do ściągnięcia

data wydania

2015-12-01
Tom 2

autor

Smakulski, Dariusz

tytuł

Elementy programowania Atari XL/XE – używanie narzędzi

imprint

Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski

forma podstawowa

publikacja elektroniczna on-line

Forma produktu

Publikacja elektroniczna online - szczegóły nieokreślone

data wydania

2015-12-01
Tom 3

autor

Smakulski, Dariusz

tytuł

Emulowanie wzajemne pracy komputerów różnych platform z tego samego poziomu technologicznego

imprint

Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski

forma podstawowa

publikacja elektroniczna on-line

Forma produktu

Publikacja elektroniczna online lub do ściągnięcia

data wydania

2015-12-01
Tom 4

autor

Smakulski, Dariusz

tytuł

Rozbudowa układu graficznego Atari 8-bit do Atari 64-bit

imprint

Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski

forma podstawowa

publikacja elektroniczna on-line

Forma produktu

Publikacja elektroniczna online lub do ściągnięcia

data wydania

2015-12-01
Tom 5

autor

Smakulski, Dariusz

tytuł

Rozbudowa układu muzycznego Atari 8-bit do Atari 64-bit

imprint

Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski

forma podstawowa

publikacja elektroniczna on-line

Forma produktu

Publikacja elektroniczna online lub do ściągnięcia

data wydania

2015-12-01
Tom 6

autor

Smakulski, Dariusz

tytuł

Światy n-D – techniki tworzenia światów wielowymiarowych

imprint

Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski

forma podstawowa

publikacja elektroniczna on-line

Forma produktu

Publikacja elektroniczna online lub do ściągnięcia

data wydania

2015-12-01
Tom 7

autor

Smakulski, Dariusz

tytuł

Dźwięk, głos i muzyka Atari XL/XE oraz dowolnych urządzeń

imprint

Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski

forma podstawowa

publikacja elektroniczna on-line

Forma produktu

Publikacja elektroniczna online lub do ściągnięcia

data wydania

2015-12-05
Tom 8

autor

Smakulski, Dariusz

tytuł

Grafika komputerowa – sprzęt i programowanie – multimedia

imprint

Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski

forma podstawowa

publikacja elektroniczna on-line

Forma produktu

Publikacja elektroniczna online lub do ściągnięcia

data wydania

2015-12-01
Tom 9

autor

Smakulski, Dariusz

tytuł

Tworzenie i poznawanie gier, programów i rzeczy, które lubi się…

imprint

Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski

forma podstawowa

publikacja elektroniczna on-line

Forma produktu

Publikacja elektroniczna online lub do ściągnięcia

data wydania

2015-12-05