Kontrast

Czcionka:

Szczegółowa informacja o publikacji oznaczonej indntyfikatorem ISBN

Wszystkie metadane publikacji dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_onix.xml?record_id=10365963

Opisy wszystkich publikacji tego wydawcy dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_publisher_onix.xml?publisherId=800

Opis fizyczny

Skład produktu
publikacja
Forma

forma podstawowa

książka

Forma produktu

Książka w miękkiej oprawie
Zawartość

zawartość podstawowa

Tekst (do odczytu wzrokowego)
Wymiary/waga

szerokość

175 mm

wysokość

250 mm

Opis bibliograficzny

Tytuł
Person, nation, state. Intredisciplinary reserch in security studies
Twórca

redaktor naukowy

Smuniewski, Cezary

redaktor naukowy

Zanini Andrea

redaktor naukowy

Massa Agostino
Wydanie

typ wydania

Wydanie

numer wydania

1

miejsce wydania

Warszawa
Język

język publikacji

angielski
Wydawca

imprint

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

pełna nazwa wydawcy

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ

adres siedziby

al. gen. A. Chruściela 103
00-910 Warszawa

numer telefonu

e-mail

Data

data wydania

2022-01-17

data upublicznienia metadanych

2021-12-08

Opis marketingowy

Tekst promocyjny

Na monografię składa się 11 opracowań szczegółowych będących efektem badań interdyscyplinarnych realizowanych w ramach współpracy naukowców ASzWoj (np. prof. Maciej Marszałek, dr hab. Ilona Urych, dr Cyprian Kozera) z Uniwersytetem Genueńskim (prof. Andrea Zanini i prof. Agostino Massa). Przygotowane teksty dotyczą takich zagadnień jak: finasowanie terroryzmu, pacyfizm, globalizacja, system zarządzania kryzysowego NATO, poczucie bezpieczeństwa w społecznej percepcji Polaków, potrzeba przywództwa w funkcjonowaniu zespołów, procesy państwowotwórcze, tożsamość Polaków, godność człowieka. W badaniach, które poprzedziły przygotowane opracowania szczegółowe, użyte zostały narzędzia naukowe stosowane także w innych naukach (np. historia, prawo, politologia, ekonomia, psychologia). Zastosowano takie rozwiązanie, aby pokazać efektywność współpracy nauk o bezpieczeństwie z różnymi naukami.

Kategoria statystyczna Biblioteki Narodowej

Publikacje naukowe