Logotyp Unii Europejskiej

Kontrast

Czcionka:

Szczegółowa informacja o publikacji oznaczonej indntyfikatorem ISBN

Wszystkie metadane publikacji dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_onix.xml?record_id=1438002

Opisy wszystkich publikacji tego wydawcy dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_publisher_onix.xml?publisherId=800

Opis fizyczny

Skład produktu
publikacja
Forma

forma podstawowa

książka

Forma produktu

Książka w miękkiej oprawie
Zawartość

zawartość podstawowa

Tekst (do odczytu wzrokowego)
Wymiary/waga

szerokość

175 mm

wysokość

245 mm

Opis bibliograficzny

Tytuł
Scenariusz przebiegu konfliktu hybrydowego
Twórca

redaktor naukowy

Markiewicz, Szymon
Wydanie

typ wydania

Wydanie

numer wydania

1

miejsce wydania

Warszawa
Język

język publikacji

polski
Wydawca

imprint

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

pełna nazwa wydawcy

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ

adres siedziby

al. gen. A. Chruściela 103
00-910 Warszawa

numer telefonu

e-mail

Data

data wydania

2019-11-05

data upublicznienia metadanych

2019-07-18

Opis marketingowy

Tekst promocyjny

Zawarte w publikacji wyniki badań w znaczący sposób rozwijają tematykę analiz rozpoznawczych, dlatego mogą stanowić wartościowy materiał do wykorzystania w procesie dydaktycznym. Teoretycy obronności, badający prowadzenie działań na poziomie taktycznym, wskazują na szereg zagrożeń (wynikających z warunków hybrydowego pola walki) generujących nowe wymagania oprzyrządowania wojsk oraz uzupełnień w sposobach reagowania bojowego, a także współdziałania sił militarnych i niemilitarnych.
Zaczęła pojawiać się kwestia wojny, nie tylko w aspekcie politycznym czy obronnym, ale także ekonomicznym. Okazało się, że sieć powiązań ekonomicznych nie musi oznaczać braku możliwości prowadzenia wojny, gdyż jej wymiar zupełnie się zmienił. Obecnie mamy do czynienia z kolejną odmianą wojny, mianowicie wojną post-technologiczną, gdyż już nie chodzi wyłącznie o wykorzystywanie coraz to nowszej technologii, ponieważ to stało się oczywiste, ale o prowadzenie wojny hybrydowej, w różnych wymiarach. Jak może ona przebiegać, jaką formę przyjmować lub fundamentalne pytanie czy już wojna hybrydowa trwa? Na takie pytania próbowano znaleźć odpowiedzi w publikacji.

Kategoria statystyczna Biblioteki Narodowej

Publikacje naukowe