Kontrast

Czcionka:

Szczegółowa informacja o publikacji oznaczonej indntyfikatorem ISBN

Wszystkie metadane publikacji dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_onix.xml?record_id=1438134

Opisy wszystkich publikacji tego wydawcy dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_publisher_onix.xml?publisherId=800

Opis fizyczny

Skład produktu
publikacja
Forma

forma podstawowa

książka

Forma produktu

Książka w miękkiej oprawie
Zawartość

zawartość podstawowa

Tekst (do odczytu wzrokowego)
Wymiary/waga

szerokość

175 mm

wysokość

250 mm

Opis bibliograficzny

Tytuł
Psychologia zagrożeń i bezpieczeństwa. Zagrożenia psychospołeczne środowiskowe cywilizacyjne
Tom
2
Twórca

autor

Kuczabski Mateusz J.
Wydanie

typ wydania

Wydanie

numer wydania

1

miejsce wydania

Warszawa
Język

język publikacji

polski
Wydawca

imprint

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

pełna nazwa wydawcy

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ

adres siedziby

al. gen. A. Chruściela 103
00-910 Warszawa

numer telefonu

e-mail

Data

data wydania

2021-05-24

data upublicznienia metadanych

2021-04-30

Opis marketingowy

Tekst promocyjny

W ocenie bezpieczeństwa w kategoriach psychologicznych znaczenie mogą mieć różne czynniki psychiczne: wyposażenie osobowościowe (na przykład poziom energii, stabilność emocjonalna, poziom niepokoju, poziom optymizmu), posiadane zasoby psychiczne, sposób oceny otoczenia społecznego, postawy i przekonania względem otoczenia, poziom nadziei podstawowej, poziom podmiotowości, a także czynniki zmienne, takie jak nastrój, sytuacje życiowe. Poczucie bezpieczeństwa stanowi kluczowy aspekt odniesień w obszarze stresu i radzenia sobie człowieka w sytuacjach zagrożenia. Stosowane jest jako element wyjaśniający odrębność i jakość funkcjonowania różnych grup ludzi. Dotyczy problematyki zasobów wewnętrznych, a te są immanentną składową procesów zachodzących w ludzkim umyśle. Stąd też w wieloaspektowych analizach szeroko rozumianego bezpieczeństwa perspektywa psychologiczna powinna być brana pod uwagę jako indykator ujawniający istotny problem, tak w kontekście obiektywnych czynników, jak i subiektywnej oceny istniejącego stanu rzeczy. Temu też służy materia pomieszczona w niniejszej monografii.

Kategoria statystyczna Biblioteki Narodowej

Publikacje naukowe