Kontrast

Czcionka:

Szczegółowa informacja o publikacji oznaczonej indntyfikatorem ISBN

Wszystkie metadane publikacji dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_onix.xml?record_id=1438240

Opisy wszystkich publikacji tego wydawcy dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_publisher_onix.xml?publisherId=800

Opis fizyczny

Skład produktu
publikacja
Forma

forma podstawowa

książka

Forma produktu

Książka w miękkiej oprawie
Zawartość

zawartość podstawowa

Tekst (do odczytu wzrokowego)
Wymiary/waga

szerokość

175 mm

wysokość

250 mm

Opis bibliograficzny

Tytuł
Zaawansowane aspekty administrowania aplikacją Joint Exercise Management Module (JEMM)
Twórca

autor

Kozioł Mariusz

autor

Kędzierski Mirosław

autor

Pietrzak Marcin
Wydanie

typ wydania

Wydanie

numer wydania

1

miejsce wydania

Warszawa
Język

język publikacji

polski
Wydawca

imprint

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

pełna nazwa wydawcy

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ

adres siedziby

al. gen. A. Chruściela 103
00-910 Warszawa

numer telefonu

e-mail

Data

data wydania

2021-08-10

data upublicznienia metadanych

2021-08-03

Opis marketingowy

Tekst promocyjny

Podręcznik stanowi kontynuację i rozszerzenie treści zawartych w poprzedniej części noszącej tytuł „Podstawy administrowania aplikacją Joint Exercise Management Module (JEMM)” w zakresie szczegółowego użycia JEMM przez Administratora Scenariusza z dogłębnym wyjaśnieniem wybranych aspektów związanych z zarządzeniem pracą osób funkcyjnych pracujących w aplikacji w czasie ćwiczeń oraz wykorzystaniem dostępnych wartościowych funkcjonalności aplikacji umożliwiających wymierne wsparcie Kierownictwa Ćwiczenia w prowadzeniu ćwiczenia zgodnie z założonymi celami. Ponadto szczegółowo opisano budowę i zawartość baz danych oraz plików konfiguracyjnych aplikacji, jak również procedurę jej instalowania na nowych wersjach systemów serwerowych Microsoft, to jest Windows Server 2012 i 2016. Podręcznik zawiera również rozdział poświęconych pracy zespołu audytorów i obserwatorów w JEMM z wykorzystaniem możliwości zakładki OPCAR do oceny realizacji zadań przez ćwiczących.

Kategoria statystyczna Biblioteki Narodowej

Publikacje naukowe