Kontrast

Czcionka:

Szczegółowa informacja o publikacji oznaczonej indntyfikatorem ISBN

Wszystkie metadane publikacji dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_onix.xml?record_id=1455842

Opisy wszystkich publikacji tego wydawcy dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_publisher_onix.xml?publisherId=1273

Opis fizyczny

Skład produktu
publikacja
Forma

forma podstawowa

publikacja elektroniczna on-line

Forma produktu

Publikacja elektroniczna online lub do ściągnięcia
Zawartość

zawartość podstawowa

Tekst (do odczytu wzrokowego)
Liczba stron / czas trwania / wielkość pliku

liczba stron numerowanych łącznie

171
Strony
Korzystanie z publikacji
nieograniczone

Opis bibliograficzny

Tytuł
Pro familia et societate
Podtytuł
Wybrane zagadnienia polityki społecznej
Twórca

autor

Mazur, Jan
Wydanie

typ wydania

Wydanie

numer wydania

2

opis typu wydania

poprawione i uzupełnione

miejsce wydania

Kraków
Język

język publikacji

polski
Wydawca

imprint

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe

pełna nazwa wydawcy

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

adres siedziby

ul. Kanonicza 25
31-002 Kraków

numer telefonu

e-mail

Data

data wydania

2020-06-03

data upublicznienia metadanych

2020-06-03

Opis marketingowy

Spis treści

SPIS TREŚCI:
Wprowadzenie
1. O polityce w ogólności
1.1. Wielość określeń
1.2. Staranie o dobro wspólne
1.3. Potrzeba roztropności
1.4. Polityka ożywiona etycznie
2. Pojęcie polityki społecznej
2.1. Określenie poglądowe
2.2. Definicja wedle Auleytnera
2.3. Spuścizna historyczna
2.4. Doświadczenia na gruncie polskim
3. Polityka a kwestia społeczna
3.1. Zagadnienie kwestii społecznej
3.2. Kwestia społeczna a doktryna Kościoła
3.3. Kwestia społeczna jako syndrom problemów
4. Wiodące koncepcje polityki społecznej
4.1. Rola wymiaru doktrynalnego
4.2. Doktryna neoliberalna
4.3. Społeczna gospodarka rynkowa
5. Polityka społeczna w działaniu
5.1. Podmioty i sektory
5.2. Style i instrumenty
5.3. Wartości i zasady
5.3.1. Wartości
5.3.2. Zasady
6. Polityka społeczna wobec rodziny
6.1. Wokół antropologii i socjologii rodziny
6.2. Postulat polityki prorodzinnej
6.3. Instrumenty polskiej polityki rodzinnej
6.4. Karta Praw Rodziny
7. Polityka rynku pracy
7.1. Globalny kryzys zatrudnienia
7.2. Polityka wobec bezrobocia
7.2.1. Analiza wielkości statystycznych
7.2.2. Konkretne wyzwania i zadania
7.3. Instrumenty rynku pracy
7.4. Inspiracja Laborem exercens
8. Polityka społeczna wobec ubóstwa
8.1. Promocja stanu średniego
8.2. Priorytet walki z ubóstwem
8.2.1. Ubóstwo (bieda)
8.2.2. Marginalizacja
8.2.3. Wykluczenie społeczne
8.3. Ekonomiczne mierniki (wskaźniki) ubóstwa
8.4. Świadczenia społeczne
8.5. Działania wspierające zamożność
8.6. Opcja preferencyjna na rzecz ubogich
Posłowie
Bibliografia

Kategoria statystyczna Biblioteki Narodowej

Publikacje naukowe

Kategoria Thema

JBF
Socjologia i etyka

Temat

polityka społeczna
Status/dostępność

Status wydawniczy

Zapowiedź wydawnicza

Dostępność w handlu

Publikacja czasowo niedostępna

Opis powiązań

Alternatywna forma produktu
książka

Książka w miękkiej oprawie

ISBN 9788374387682
Dodatkowy identyfikator

DOI

http://dx.doi.org/10.15633/9788374387699