Wszystkie metadane publikacji dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_onix.xml?record_id=1485272

Opisy wszystkich publikacji tego wydawcy dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_publisher_onix.xml?publisherId=1932

Opis fizyczny

Skład produktu
publikacja
Forma

forma podstawowa

książka

Forma produktu

Książka w miękkiej oprawie
Zawartość

zawartość podstawowa

Tekst (do odczytu wzrokowego)

zawartość dodatkowa

Tabele, wykresy, diagramy, grafy
Fotografie
Wymiary/waga

szerokość

170 mm

wysokość

240 mm

głębokość

16 mm
Liczba stron / czas trwania / wielkość pliku

liczba stron numerowanych łącznie

293
Strony

Opis bibliograficzny

Tytuł
Rozwój zdolności dzieci w działalności instytucji szkolnych i pozaszkolnych Olsztyna
Podtytuł
Koncepcja ogólna i przykłady dobrych praktyk
Twórca

autor

Bojarska-Sokołowska, Agnieszka

autor

Strzelecki, Jarosław

autor

Górniewicz, Józef (1956- ). ISNI 0000000071866486
Wydanie

typ wydania

Wydanie

numer wydania

1

miejsce wydania

Olsztyn
Język

język publikacji

polski
Wydawca

imprint

Centrum Badań Społecznych UWM

pełna nazwa wydawcy

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie CENTRUM BADAŃ SPOŁECZNYCH

adres siedziby

Żołnierska 14A
10-561 Olsztyn

numer telefonu

e-mail

Inna rola wydawnicza

we współpracy z

Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

współwydawca

Katedra Teorii Wychowania UWM
Data

data wydania

2017-05-31

data upublicznienia metadanych

2017-05-26

Opis marketingowy

Spis treści

Wstęp
Część pierwsza: Zdolności w ujęciu teoretycznym
Część druga: Rozwój i kształtowanie zdolności. Przykłady dobrych praktyk
Część trzecia: Uzdolnienia humanistyczne: filozofia, logika, język esperanto
Glosa: Olsztyńskie Centrum Nauki jako projektowana placówka rozwoju dzieci zdolnych
Bibliografia

Tekst promocyjny

"Zdolności są biopsychicznym źródłem mistrzostwa, osiągania stanu najwyższego w wykonywaniu czynności. Ale droga do bycia najlepszym wśród równych wiedzie przez uciążliwe wykonywanie określonych działań, wymaga nieustannego stymulowania poszczególnych dyspozycji umysłowych i usprawniania różnych organów ciała, samozaparcia i pewnej dozy uporu, szczególnej motywacji, doświadczenia uzyskiwanego wsparcia ze strony osób szczególnie bliskich. Jest też efektem dążenia danej jednostki do osiągania niebywałej wprawy w wykonywaniu działań o charakterze technicznym, czy rozwijania wszystkich władz psychicznych. Obok zatem czynników natury wrodzonej, biopsychicznych, konieczne są także działania o charakterze edukacyjnym, intensywna praca nad sobą samym oraz stymulatory płynące z najbliższego środowiska ludzi życzliwych i spolegliwych"

fragment "Wstępu"

Kategoria statystyczna Biblioteki Narodowej

Publikacje naukowe

Kategoria Thema

JNS
Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Kategoria Thema

YPMF
Edukacja – matematyka i rachunki

Kategoria Thema

YPJL
Edukacja – filozofia

Kategoria Thema

JNW
Zajęcia pozalekcyjne

Kategoria Thema

JN
Pedagogika
Status/dostępność

Status wydawniczy

Publikacja dostępna