Wszystkie metadane publikacji dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_onix.xml?record_id=1572263

Opisy wszystkich publikacji tego wydawcy dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_publisher_onix.xml?publisherId=4505

Opis fizyczny

Skład produktu
publikacja
Forma

forma podstawowa

książka

Forma produktu

Książka w miękkiej oprawie
Zawartość

zawartość podstawowa

Tekst (do odczytu wzrokowego)
Liczba stron / czas trwania / wielkość pliku

liczba stron całej zawartości

376
Strony

Opis bibliograficzny

Tytuł
Finansowanie innowacji małych i średnich przedsiębiorstw w świetle teorii ograniczeń finansowych
Twórca

autor

Prędkiewicz, Katarzyna ISNI 0000000111931650
Wydanie

typ wydania

Wydanie

numer wydania

1

miejsce wydania

Wrocław
Język

język publikacji

polski
Wydawca

imprint

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

pełna nazwa wydawcy

Wydawnictwo UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO we Wrocławiu

adres siedziby

ul. Komandorska 118/120 118/120
53-345 Wrocław

numer telefonu

e-mail

Data

data wydania

2019-04-03

data upublicznienia metadanych

2019-03-18

Opis marketingowy

Tekst promocyjny

Głównym celem publikacji jest odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu innowacyjność jest czynnikiem utrudniającym pozyskanie finansowania przez działające w Polsce małe i średnie przedsiębiorstwa. W badaniach uwzględniono dwa podejścia opisane w literaturze światowej – bezpośredni pomiar ograniczeń finansowych, opierający się na analizie percepcji kadry zarządczej w zakresie możliwości pozyskiwania finansowania, i pomiar pośredni, polegający na analizowaniu wrażliwości zrealizowanych inwestycji na zmianę dostępnych funduszy wewnętrznych (cash flow). Praca skierowana jest zarówno do przedstawicieli nauki, jak i do podmiotów odpowiedzialnych za prowadzenie polityki proinnowacyjnej oferującej rozwiązania ułatwiające dostęp do źródeł finansowania innowacji dla MŚP.

Kategoria statystyczna Biblioteki Narodowej

Publikacje naukowe

Kategoria Thema

K
Ekonomia, finanse, biznes i zarządzanie
Status/dostępność

Status wydawniczy

Publikacja dostępna

Dostępność w handlu

Publikacja dostępna

Opis powiązań

Seria

tytuł

Monografie i Opracowania

numer

284

ISSN

20846193