Kontrast

Czcionka:

Szczegółowa informacja o publikacji oznaczonej indntyfikatorem ISBN

Wszystkie metadane publikacji dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_onix.xml?record_id=1601241

Opisy wszystkich publikacji tego wydawcy dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_publisher_onix.xml?publisherId=5351

Opis fizyczny

Skład produktu
publikacja
Forma

forma podstawowa

książka

Forma produktu

Książka w miękkiej oprawie
Zawartość

zawartość podstawowa

Tekst (do odczytu wzrokowego)
Wymiary/waga

szerokość

167 mm

wysokość

235 mm

głębokość

15 mm
Liczba stron / czas trwania / wielkość pliku

liczba numerowanych stron głównego tekstu

286
Strony

Opis bibliograficzny

Tytuł
Bezpieczeństwo narodowe i jego typologie
Twórca

autor

Ficoń, Krzysztof (1947- ). ISNI 0000000071685845
Wydanie

typ wydania

Wydanie

numer wydania

1

miejsce wydania

Warszawa
Język

język publikacji

polski
Wydawca

imprint

BEL STUDIO

pełna nazwa wydawcy

BEL STUDIO, spółka z o.o.

adres siedziby

ul. Powstańców Śląskich 67b
01-355 Warszawa

numer telefonu

e-mail

Data

data wydania

2020-07-06

data upublicznienia metadanych

2020-07-05

Opis marketingowy

Nota biograficzna

Tytułowe bezpieczeństwo narodowe jest centralnym punktem odniesienia wszelkiego bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa indywidualnego i grupowego, personalnego i instytucjonalnego, a także wewnętrznego i zewnętrznego. Jest postrzegane jako praźródło porządku i spokoju społecznego, ładu i pokoju międzynarodowego oraz szczęścia i dobrobytu jednostki i całych grup społecznych. Dlatego jest powszechnie dzielone na wiele kategorii podmiotowych i przedmiotowych, gdyż dotyczy niemal wszystkich aspektów naszego życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Ze względu na bardzo rozległe i ciągle nowe obszary aplikacyjne w poniższej monografii bezpieczeństwo narodowe zostało odniesione do czterech zasadniczych kategorii dotyczących: bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa ekonomicznego, społecznego i informacyjnego. Każda z tych kategorii dzieli się na szereg podkategorii szczegółowych, które zostały scharakteryzowane w poszczególnych rozdziałach.
Nowatorstwo kierowanej do rąk Czytelnika książki „Bezpieczeństwo narodowe i jego typologie” polega na typologicznym opisie podstawowych kategorii/podkategorii bezpieczeństwa narodowego według pewnego szablonu obejmującego: prezentację aparatu pojęciowego, specyfikację wybranych definicji i wybiórcze ich rozwinięcie oraz syntetyczne komentarze i wskazówki aplikacyjne. Dopełnieniem treści jest zamieszczony na końcu aneks przedstawiający wpływ euroatlantyckich procesów integracyjnych na współczesne bezpieczeństwo Polski. Walorem wyróżniającym monografii jest syntetyczne ujęcie typologicznych kategorii/podkategorii bezpieczeństwa narodowego w wymiarze podmiotowym i przedmiotowym, wzbogacone oryginalną grafiką prezentacyjną. Książka ma charakter podręcznika akademickiego i jest adresowana głównie do studentów kierunku bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne, choć powinna zainspirować także szersze grono Czytelników zafascynowanych fenomenem odwiecznego bezpieczeństwa.
Dystrybutor/Dystrybutorzy

BEL Studio Sp. z o.o.

telefon +48226659222
email studio@bel.com.pl
Dostępna u dystrybutora Tak

Internetowa Księgarnia Naukowa i Techniczna

email ksiegarnia@iknt.pl
Dostępna u dystrybutora Tak

Kategoria statystyczna Biblioteki Narodowej

Publikacje naukowe

Kategoria Thema

JPP
Administracja publiczna

Kategoria Thema

KNV
Służba cywilna i sektor publiczny
Status/dostępność

Status wydawniczy

Publikacja dostępna

Dostępność w handlu

Publikacja dostępna
Cena

cena brutto

60 PLN

stawka VAT

5 %

kod PKWiU

58.11.1 Książki drukowane