Kontrast

Czcionka:

Szczegółowa informacja o publikacji oznaczonej indntyfikatorem ISBN

Wszystkie metadane publikacji dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_onix.xml?record_id=3530512

Opisy wszystkich publikacji tego wydawcy dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_publisher_onix.xml?publisherId=23662

Opis fizyczny

Skład produktu
publikacja
Forma

forma podstawowa

publikacja elektroniczna on-line

Forma produktu

Publikacja elektroniczna tylko do ściągnięcia
Zawartość

zawartość podstawowa

Tekst (do odczytu wzrokowego)
Liczba stron / czas trwania / wielkość pliku

liczba stron całej zawartości

336
Strony
Korzystanie z publikacji
nieograniczone

Opis bibliograficzny

Tytuł
Studia Scandinavica et Germanica. Vom Sprachlaut zur Sprachgeschichte
Twórca

redaktor

Jarosz, Józef ISNI 0000000370011074

redaktor

Schröder, Stephan Michael Schröder

redaktor

Stopyra, Janusz ISNI 0000000116019628
Wydanie

typ wydania

Wydanie

numer wydania

1

miejsce wydania

Wrocław
Język

język publikacji

niemiecki
Wydawca

imprint

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

pełna nazwa wydawcy

Wydawnictwo UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO, spółka z o.o.

adres siedziby

Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław

numer telefonu

e-mail

Data

data wydania

2020-08-13

data upublicznienia metadanych

2020-08-13

Opis marketingowy

Spis treści

Vorwort
Józef Jarosz, Janusz Stopyra, Zum Leben und Werk von Prof. Dr. hab. Krzysztof Janikowski
Iwona Bartoszewicz, Prä-Supposition
Hans Basbøll, Syllabic and morphological structure. What can be learnt from their interaction in Danish?
Edyta Błachut, Einige Bemerkungen zur lexikalisch-strukturellen Abwandlung von Sprichwörtern (an deutschem und polnischem Material)
Bettina Bock, „Tierische Menschen.“ Übertragungen vom Tier auf den Menschen im Deutschen und in benachbarten slavischen Sprachen
Zofia Chłopek, Zur Rezeption einer unbekannten Sprache von mehrsprachigen Menschen
Lesław Cirko, Glanz und Elend von Magisterarbeiten: Ein Essay über diverse (Un-)Sitten des studentischen Schaffens
Adam Gołębiowski, Einige Bemerkungen zur Nachstellung der Adjektivattribute zum Nomen im Deutschen, Englischen, Polnischen und Russischen
Ulrich Groenke, Straßennamen in Danzig und Gdańsk. Beobachtungen und Anmerkungen
Erik Hansen, Det menneskelige i grammatikken. En studie i et sprogligt udkantsområde
Józef Jarosz, Peder Syv – duński językoznawca i paremiograf
Henrik Jørgensen, Lille bidrag til beskrivelsen af positionen foran det finitte verbum i helsætninger i dansk
Elżbieta Kucharska-Dreiß, Valentin Ickelsamers Handschrift aus dem 16. Jahrhundert oder ein Crashkurs in der Sprachgeschichte
Stefan Ludwin, „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj...”. Językowy obraz świata na podstawie polskich i niemieckich czasowników derywowanych od określeń produktów zbożowych
Anna Małgorzewicz, Translationsrelevante Semantik-Rezeption und -Produktion aus der Sicht modularer Semantikmodelle
Norbert Morciniec, Das Zustandspassiv – analytische Verbform oder prädikative Wortfügung?
Roman Opiłowski, Między obrazami. Interikoniczność w niemieckiej komunikacji masowej
Stanisław Prędota, Niederländische Phraseologismen als Euphemismen und ihre deutschen Entsprechungen
Eugeniusz Rajnik, Substantiviske afledninger med nulsuffiks i moderne dansk
Grzegorz Skommer, Noen tanker om konvensjonelle sammenligninger
Michał Smułczyński, Polnisch-dänische Valenzkontraste am Beispiel ausgewählter
Bewegungsverben
Mikołaj Sobkowiak, 3 beståede test i syntaktisk tryk og minimum 7 dumpede – en miniundersøgelse med et ‘tekst til tale’-redskab i centrum
Jan Sokołowski, Z historii językoznawstwa polskiego i słowiańskiego (Polacy i „Encyklopedia filologii słowiańskiej”)
Janusz Stopyra, Angemessenheit als sprachpragmatische Kategorie
Joanna Szczęk, Deutsche und polnische Phraseologie der ‘Freude’ – eine kontrastive semantische Analyse (am lexikographischen Material)
Andrzej Szubert, Om engelske låneords grammatiske køn i dansk
Rafał Szubert, Zur Semantik der Ausdrücke aus dem Nahbereich. Person
Józef Wiktorowicz, Kanzleisprachen als Forschungsobjekt

Tekst promocyjny

Monografia obejmuje swoim zakresem retorykę, historię języka i badań językoznawczych, translatorykę oraz morfologię, składnię i leksykę głównie na materiale języków skandynawskich. Kilka prac poświęconych jest czynnikowi ludzkiemu w języku i jego gramatykalizowaniu, część artykułów uwzględnia elementy fonologiczne i morfologiczne, zwłaszcza języka duńskiego. Niektóre prace wychodzą z propozycją rozwiązań zupełnie nowych, wszystkie zaś reprezentują aktualny stan badań w poszczególnych zakresach badawczych. Języki publikacji: angielski, duński, niemiecki, norweski, polski.

Kategoria statystyczna Biblioteki Narodowej

Publikacje naukowe

Kategoria Thema

2AC
Języki germańskie i skandynawskie
Status/dostępność

Status wydawniczy

Publikacja dostępna

Dostępność w handlu

Publikacja dostępna

Opis powiązań

Seria

tytuł

Germanica Wratislaviensia Varia

numer

1
Alternatywna forma produktu
książka

Broszura

ISBN 9788322933718