Logotyp Unii Europejskiej

Kontrast

Czcionka:

Szczegółowa informacja o publikacji oznaczonej indntyfikatorem ISBN

Wszystkie metadane publikacji dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_onix.xml?record_id=7000640

Opisy wszystkich publikacji tego wydawcy dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_publisher_onix.xml?publisherId=3027

Opis fizyczny

Skład produktu
publikacja
Forma

forma podstawowa

książka

Forma produktu

Książka w twardej oprawie
Zawartość

zawartość podstawowa

Tekst (do odczytu wzrokowego)

zawartość dodatkowa

Fotografie
Wymiary/waga

szerokość

220 mm

wysokość

300 mm

głębokość

25 mm

ciężar

2 kilogramy
Liczba stron / czas trwania / wielkość pliku

liczba stron całej zawartości

364
Strony

Opis bibliograficzny

Tytuł
Świat Ajnów. Od Bronisława Piłsudskiego do Shigeru Kayano.
Twórca

autor

Joanna Cyganek

autor

Yoshihide Ogata

autor

Tatiana Hojczyk

autor

Majewicz, Alfred Franciszek (1949-....) ISNI 0000000082061413

autor

Małgorzata Dec

autor

Noriko Nagaya

autor

Teruo Matsomoto

autor

Buchalik, Lucjan (1961-....) ISNI 0000000072121478

tłumacz

Atsushi Ando

autor

Kōichi Inoue

autor

Shirō Kayano

tłumacz

Agata Matsumoto

tłumacz

PRO Tłumaczenia

autor (fotograf)

Piotr Flaga

autor okładki lub reprodukowanego dzieła

Anna Flaga

autor projektu graficznego

Anna Flaga

redaktor naczelny

Buchalik, Lucjan (1961-....) ISNI 0000000072121478
Wydanie

typ wydania

Wydanie

numer wydania

1

miejsce wydania

Żory
Język

język publikacji

japoński

język publikacji

polski

język publikacji

angielski
Wydawca

imprint

Muzeum Miejskie w Żorach

pełna nazwa wydawcy

Muzeum Miejskie w Żorach

adres siedziby

ul. Muzealna 1/2
44-240 Żory

numer telefonu

e-mail

Data

data wydania

2018-10-19

data upublicznienia metadanych

2018-10-15

Opis marketingowy

Spis treści

Noriko Nagaya Wyśpiewana przez ociemniałą Chūsammę „Smutna pieśń Chūsammy, jej lament i pieśń żałobna” 9
Lucjan Buchalik: Wstęp 13
Kōichi Inoue Kronika Bronisława Piłsudskiego 17
Shirō Kayano Zdolność przewidywania mojego ojca, Shigeru Kayano 33
Teruo Matsomoto, Shirō Kayano Shigeru Kayano w służbie Ajnom 35
Alfred Franciszek Majewicz Bronisław Piłsudski i jego dziedzictwo – próba ewaluacji 37
Yoshihide Ogata Nieznane oblicze Bronisława Piłsudskiego. Antropolog na wyspie zesłańców 47
Lucjan Buchalik Przedmiot jako świadek zmian w kulturze 55
Joanna Cyganek Bronisław i Józef Piłsudscy, czyli piórem i karabinem ku niepodległości, o projekcie  65
Lucjan Buchalik Kolekcja ajnuska w Muzeum Miejskim w Żorach, jak powstała 71
Lucjan Buchalik, Małgorzata Dec, Tatiana Hojczyk Katalog muzealiów 231

Tekst promocyjny

Jako wieloletni kustosz działu etnografii pozaeuropejskiej w Muzeum Etnograficznym
w Krakowie i autor prac o ludach pozaeuropejskich z zainteresowaniem przeczytałem
pracę moich młodszych kolegów poświęconą kulturze Ajnów oraz badaczowi tego ludu,
a właściwie odkrywcy ich kultury dla świata nauki, Bronisławowi Piłsudskiemu.
Autorzy wykorzystali wszelkie dostępne – polskie, angielskie, rosyjskie i japońskie materiały
dotyczące tego ludu, jego zanikania i prób odrodzenia – narodowego, kultury i języka.
Dobrze, że Autorzy szczegółowo opisali dzieje Bronisława Piłsudskiego – nie tylko uczonego
i badacza Ajnów, lecz także patrioty, katorżnika, organizatora szkolnictwa dla rdzennych
mieszkańców Sachalinu.
Tego rodzaju i tak rzetelnie wykonanej pracy mogą autorom publikacji pozazdrościć
pracownicy wielu dużych placówek muzealnych, dysponujących o wiele większymi
możliwościami. Jest przykładem pracowitości całego zespołu i uporu w dążeniu do celu.
Należy podkreślić, że zespół niewielkiego Muzeum w Żorach wykonał ogromną pracę.
dr Janusz Kamocki

『ブロニスワフ・ピウスツキから萱野茂の時代にかけてのアイヌの世
界』クラクフ民族誌博物館の非ヨーロッパ民族誌研究部で長年学芸員と
して勤め、欧州圏外の人々について執筆をしてきた者として、今回、同業
の若手の方たちが執筆された、アイヌ文化とその研究の先駆けとなった
ブロニスワフ・ピウスツキについての論考を興味深く拝読した。
著者らは、アイヌの人々とその消滅、そして民族、文化、言語の再興への
試みについて、ポーランド語、英語、ロシア語、日本語のあらゆる資料を
駆使されている。
ブロニスワフ・ピウスツキを単にアイヌ学者・研究者として紹介するにと
どまらず、彼の愛国者、受刑者、そして樺太の先住民の教育に尽くした人
物としての側面にも触れていることは評価に値する。
これの比類なく綿密な研究は、より大きく経営資源にも余裕のある博物
館のスタッフの度肝を抜く内容だ。このような偉業を成し遂げたジョルィ
市の小さな博物館のチームは、まさに勤勉と研究者魂の鏡である。
ヤヌシュ・カモツキ博士

As a long-serving curator at the Department of Non-European Ethnography at
the Ethnographic Museum in Kraków who have written on people who lived beyond Europe,
I found it quite interesting to read the articles written by my junior peers on the Ainu culture
and Bronisław Piłsudski, whose pioneering research on the Ainu inspired later studies on
the local culture.
The authors described the Ainu, their disappearance, and their struggles for national,
cultural, and linguistic revival while referring to all possible sources written in Polish,
English, Russian and Japanese.
The authors fittingly described initiatives of Bronisław Piłsudski not only as scholars
and researchers of the Auni, but also as a patriot, a convict, and an organizer of education
for indigenous population of Sakhalin.
For such a unique and thorough work, the authors of this publication will be the envy of staff
of many bigger museums with greater resources. Indeed, this feat accomplished by a team
of a small museum in Żory is a paragon of diligence and a portrait of determination.
Janusz Kamocki Ph.D.

Nakład

pierwszy nakład

300
Dystrybutor/Dystrybutorzy

Muzeum Miejskie w Żorach

NIP 651-15-79-122
telefon 32 4343714 wew. 201
email informacja@muzeum.zory.pl
email muzeum@muzeum.zory.pl
fax +48 32 4343714
Dostępna u dystrybutora Tak

Kategoria statystyczna Biblioteki Narodowej

Publikacje naukowe

Kategoria Thema

GLZ
Muzeologia i dziedzictwo narodowe

Kategoria Thema

5P
Związane z konkretnymi grupami społecznymi i kulturami

Kategoria Thema

JB
Społeczeństwo i kultura – zagadnienia ogólne

Kategoria Thema

JBSL1
Mniejszości etniczne i wielokulturowość

Kategoria Thema

5P
Związane z konkretnymi grupami społecznymi i kulturami

Kategoria Thema

JBSL
Etnologia

Kategoria Thema

GL
Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i muzealnictwo
Status/dostępność

Status wydawniczy

Publikacja dostępna

Dostępność w handlu

Publikacja dostępna
Cena

cena brutto

49 PLN

stawka VAT

5 %