Wszystkie metadane publikacji dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_onix.xml?record_id=7390761

Opisy wszystkich publikacji tego wydawcy dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_publisher_onix.xml?publisherId=24558

Opis fizyczny

Skład produktu
publikacja
Forma

forma podstawowa

książka

Forma produktu

Książka w miękkiej oprawie
Zawartość

zawartość podstawowa

Tekst (do odczytu wzrokowego)
Wymiary/waga

szerokość

145 mm

wysokość

200 mm

głębokość

17 mm

ciężar

380 gr
Liczba stron / czas trwania / wielkość pliku

liczba stron numerowanych łącznie

307
Strony

Opis bibliograficzny

Tytuł
Konstytucja starsza niż myślisz
Podtytuł
Czyli o tym,, co z historycznego dorobku państwa polskiego znajdziemy w naszej konstytucji
Twórca

autor

Bujak, Zbigniew (1954-....) ISNI 0000000108858229
Wydanie

typ wydania

Wydanie

numer wydania

1

miejsce wydania

Milanówek
Język

język publikacji

polski
Wydawca

imprint

ZB

pełna nazwa wydawcy

Data

data wydania

2017-12-06

data upublicznienia metadanych

2017-12-06

Opis marketingowy

Okładka

Spis treści

Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Część I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Rozdział 1.
Umowa Okrągłego Stołu jako początek procesu tworzenia Konstytucji III RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Komisja Konstytucyjna Sejmu X kadencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Rozdział 2.
Jak opracowywano konstytucję . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Założenia do ankiety na temat procesu konstytucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Pytania – cel badawczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Wnioski i wyniki szczegółowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Podsumowanie i wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Część II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Rozdział 3.
Okresy prekonstytucyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Etap I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Epoka Piastów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Rządy Ludwika Węgierskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Epoka Jagiellonów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Etap II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109


Rozdział 4 . Okres konsytucyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Pozytywizm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Liberalizm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Konserwatyzm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Rozdział 5.
Rozwój myśli społecznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Rozdział 6.
Konstytucja i jej interpretacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Podsumowanie i wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Bibliografia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Aneks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wywiady z członkami Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego Sejmu II kadencji i Senatu III kadencji .

Tekst promocyjny

Fragment ze wstępu:
Reaktywacja Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności jest możliwa. Jego główni twórcy żyją i są w pełni sił fizycznych i intelektualnych. Tak jak w latach 80-tych duch ożywiający Centrum zneutralizował ducha „moskiewskiej szkoły prawa”, tak i dzisiaj poradziłby sobie z fermentem w środowiskach prawniczych i z chaosem legislacyjnym. Jest tylko jeden warunek, aby reaktywacja miała sens. Potrzebna jest siła polityczna, która stworzy dla takiego Centrum przestrzeń do działania i warunki do realizacji wypracowanej strategii. To zadanie dla młodej polski. Młoda Polska może podzielić swoje siły między dwa obozy/plemiona i ulec logice walki. Kosztem będzie postępujący upadek autorytetu i znaczenia naszego państwa. Może pójść własną drogą i sięgnąć do tego, „…co cenne z ponadtysiącletniego dorobku,”, co najcenniejsze z solidarnościowej myśli i osiągnięć. Na tym można budować politykę państwa na miarę wyzwań XXI wieku, na mirę wyzwań nowego tysiąclecia. Dla mnie o istocie solidarnościowej kultury dobrze mówią słowa, które umożliwiły zwarcie porozumienia w Gdańsku 31 sierpnia 1980 r. – „Porozmawiajmy jak Polak z Polakiem”. Młoda Polska może takie słowa uczynić osią swojej kultury politycznej. Żyję w przekonaniu, że zasada rozmowy i porozumienia jest tym, czego Polska potrzebuje najbardziej. Realizowana przez „plemiona” taktyka targania się po szczękach czyni z nas „kraj specjalnej troski”. Tak upadała I Rzeczypospolita.

Nota biograficzna

Biogram
Bujak Zbigniew ur.29.11.1954 w Łopusznie k. Kielc. Trzy lata później rodzina emigruje do podwarszawskiej Podkowy Leśnej.
Polityk, działacz opozycji demokratycznej i ruchu solidarność. Współpracownik Komitetu Obrony Robotników, kolporter wydawnictw niezależnych m.in. Robotnika; Biuletynu Informacyjnego (1979). Organizator i Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze. Członek prezydium Komisji Krajowej NSZZ ,,Solidarność” (1980 – 1981). Legendarny, w stanie wojennym jeden z najbardziej poszukiwanych przywódców solidarnościowej konspiracji. W maju 1986 roku przeszło dwa tysiące Milicjantów otacza dom, gdzie się ukrywał. Po wysadzeniu drzwi ujęty przez oddział antyterrorystyczny. Autor wielu oświadczeń, tekstów na łamach podziemnego Tygodnika Mazowsze. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu( 1989). Jeden z trzech założycieli (wraz z Andrzejem Wajdą i Aleksandrem Paszyńskim) Agory SA ( wydawcy Gazety Wyborczej). Poseł na Sejm I i II kadencji. W Sejmie II kadencji kierował Komisją Administracji i Spraw Wewnętrznych. Koncentrował się na reformie Policji, reformie i zadaniowaniu „służb specjalnych”, budowaniu Służby Cywilnej i strategii bezpieczeństwa wewnętrznego. W latach 1998 – 2005 członek Unii Wolności. Szef Głównego Urzędu Ceł w rządzie Jerzego Buzka ( 1999 -2001). Prowadzi gościnnie warsztaty i konwersatoria na wyższych uczelniach i w Ukrainie poświęcone kulturze "Solidarności", problemom transformacji i polityce bezpieczeństwa wewnętrznego.
Szkołę podstawową ukończył w Podkowie Leśnej. Technikum Elektroenergetyczne w Żyrardowie. Studia ukończył na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Uniwersytetu Warszawskiego. Obronił pracę o procesie powstawania obowiązującej Konstytucji. Na Wydziale Filozofii i Socjologii obronił pracę o pojęciu polityki według Davida Hume. W latach 1972 -1973 pracownik zakładu ,,Polfa” w Grodzisk Mazowieckim. Specjalizował się w instalacjach przeciwwybuchowych. Pracownik Zakładów Mechanicznych Ursus ( 1973 – 1981). Specjalizacja – systemy automatycznego sterowania oraz pomiary wielkości nieelektrycznych. Działalność opozycyjną rozpoczął wraz z Zbigniewem Janasem i Arkadiuszem Czerwińskim w 1978 r. Kolportował niezależną prasę i wydawnictwa. W maju 1980 r. podczas głodówki w kościele św. Krzysztofa Podkowie Leśnej podjętej w akt solidarności z głodującymi w więzieniu Mirosławem Chojeckim i Dariuszem Kobzdejem, Zbigniew Bujak i Zbigniew Janas zorganizowali akcję wsparcia głodujących. Zredagowali deklarację poparcia i zbierali podpisy we współpracy z działaczami Ruchu Młodej Polski. Zebrano wówczas ponad 1000 podpisów. 2 lipca 1980r również ze Zbigniewem Janasem powołali Komitet Strajkowy na wydziale Elektrociepłowni "Ursus". Strajk przeciwko podwyżkom cen objął kilka innych zakładów w przedsiębiorstwie „Ursus”. Nie powstały tam jednak komitety strajkowe. 21.08.1980 Zakładają w „Ursusie” Robotniczy Komitet Solidarności ze Strajkującymi Robotnikami Wybrzeża. Organizują wiece poparcia dla Gdańska i Szczecina, kolportują własny Biuletyn. Od 4.9.1980 Zbigniew Bujak koordynuje organizowanie wolnych związków w regionie Mazowsze. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu w zespole ds. gospodarki i polityki społecznej i w zespole ds. reform politycznych. Współprzewodniczący podzespołu ds. stowarzyszeń i samorządu terytorialnego. Autor tomu "Prawda raz powiedziana", w opracowaniu Janiny Jankowskiej, ( Nowa, Warszawa 1987)

Dodatkowy opis

fragment

Aneks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Wywiady z członkami Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego Sejmu II kadencji i Senatu III kadencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 WYWIAD Z TADEUSZEM MAZOWIECKIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 WYWIAD Z MARKIEM BOROWSKIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 WYWIAD Z PROF . KAZIMIERZEM DZIAŁOCHĄ . . . . . . . . . . . . . . . . 192 WYWIAD Z ALEKSANDREM BENTKOWSKIM . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 WYWIAD Z RYSZARDEM BUGAJEM (nieautoryzowany) . . . . . . . . . . 221 WYWIAD Z WOJCIECHEM BOROWIKIEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
WYWIAD Z MINISTREM RYSZARDEM KALISZEM, przedstawicielem prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego podczas prac Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (1996-1997) . . . . . . . . . . . 247 WYWIAD Z JERZYM MADEJEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 WYWIAD Z PROF . JERZYM ZDRADĄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 WYWIAD Z JERZYM CIEMNIEWSKIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Kategoria statystyczna Biblioteki Narodowej

Publikacje popularnonaukowe

Kategoria Thema

JPHC
Konstytucja, rząd i państwo

Kategoria Thema

LNDC5
Historia państwa i prawa, konstytucjonalizm

Kategoria Thema

J
Społeczeństwo i nauki społeczne
Status/dostępność

Status wydawniczy

Publikacja dostępna

Dostępność w handlu

Publikacja dostępna