Wszystkie metadane publikacji dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_onix.xml?record_id=7432671

Opisy wszystkich publikacji tego wydawcy dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_publisher_onix.xml?publisherId=26136

Opis fizyczny

Skład produktu
publikacja
Forma

forma podstawowa

książka

Forma produktu

Książka w miękkiej oprawie
Zawartość

zawartość podstawowa

Tekst (do odczytu wzrokowego)

zawartość dodatkowa

Fotografie
Tabele, wykresy, diagramy, grafy
Ilustracje
Wymiary/waga

szerokość

215 mm

wysokość

280 mm

głębokość

16 mm

Opis bibliograficzny

Tytuł
Ogród Gai
Podtytuł
Podręcznik przydomowej permakultury
Tytuł oryginału
Gaia's Garden. A Guide to Home-Scale Permaculture. Second Edition
Twórca

autor

Toby Hemenway

redaktor

Ben Lazar

tłumacz

Wielu autorów
Wydanie

typ wydania

Wydanie

numer wydania

1

miejsce wydania

Ustroń
Język

język publikacji

polski

język oryginału

angielski
Wydawca

imprint

Permakultura.Edu.PL

pełna nazwa wydawcy

Data

data wydania

2018-12-09

data upublicznienia metadanych

2018-10-15

Opis marketingowy

Spis treści

Opis treści w słowach autora:
„Ogród Gai” podzielony jest na trzy części. Rozdział 1 stanowi wprowadzenie do idei ogrodu jako ekosystemu. Rozdział 2 przedstawia uproszczony przewodnik po pojęciach z dziedziny ekologii, które ogrodnicy mogą zastosować w celu przestawienia swoich działek na tory działania przyrody. Bez obawy – czytelnik ma w rękach nie podręcznik, ale przewodnik po ogrodnictwie, więc nie będę wchodził w techniczne szczegóły. Podam natomiast wiele przykładów tego, jak zasady permakultury działają w praktyce. Następnie, w rozdziale 3 opisuję proces projektowania i techniki używane w założeniach ogrodu ekologicznego. Większość z tych pomysłów będzie znana osobom, które miały styczność z permakulturą, ale dla osób z tradycyjnym wykształceniem ogrodniczym mogą one stanowić nowość.

Przechodząc od teorii do praktyki, w części II tej książki zajmiemy się poszczególnymi fragmentami ekologicznych ogrodów. Kolejne rozdziały poświęcone będą glebie (rozdział 4), wodzie (rozdział 5), roślinom (rozdział 6) i zwierzętom (rozdział 7), w ujęciu odmiennym od tego, które stosuje się w większości książek o ogrodnictwie. Zamiast postrzegać glebę, wodę, rośliny i zwierzęta jako statyczne obiekty, którymi można manipulować w celu osiągnięcia własnych celów, potraktujemy je jako dynamiczne, stale ewoluujące elementy, posiadające własne jakości, które trzeba zrozumieć, aby móc z nimi skutecznie pracować, w ścisłym powiązaniu z wszystkimi innymi elementami w ogrodzie.

Część III pokazuje jak z elementów ogrodu stworzyć działkowy ekosystem. Rozdział 8 rozpoczyna się od omówienia prostych technik wspólnego nasadzania, a potem pokazuje, jak tworzyć polikultury (będące mieszaniną kilku lub wielu współdziałających ze sobą roślin) oraz zaprojektowane przez człowieka społeczności roślin, czyli gildie. Rozdział 9 omawia kilka metod projektowania ogrodowych gildii. Na podstawie dwóch poprzednich rozdziałów, w rozdziale 10 opisuję jak z roślin i gildii stworzyć wielowarstwowy las owocowy bądź ogród leśny. Rozdział 11 przedstawia strategie i techniki stosowane w obliczu szczególnych wyzwań, przed którymi stoją mieszkańcy miast. Ostatni rozdział wyjawia sposób, w jaki te ogrody zaczynają żyć własnym życiem i osiągają dojrzałość samowystarczalnych miniekosystemów, będących czymś o wiele większym niż zaledwie suma ich elementów. W rozdziale tym przedstawiam również kilka wskazówek i technik służących przyspieszeniu tego procesu.

Główna część tej książki objaśnia idee stanowiące podłoże ekologicznego ogrodu i pokazuje przykłady działania tych idei w praktyce. Konkretne techniki są zazwyczaj wyróżnione z teksu w ramkach, tak aby łatwo było je odszukać. Dodatkowo książka zawiera listę roślin odnoszących się do idei opisanych w tekście (gatunków przyciągających owady, roślin odpornych na suszę itp.). Załącznik zawiera wielką tabelę pożytecznych roślin wraz z ich charakterystyką.

Wiele technik i pomysłów przedstawionych w tej książce można użyć odrębnie, jako sposoby zwiększenia plonów w konwencjonalnym ogrodzie, bądź uczynienia go przyjaźniejszym dla środowiska. Nie ma nic złego w łączeniu różnych elementów tych idei i stosowaniu jedynie tych, które łatwo jest użyć w zastanym ogrodzie. Techniki te mają jednak także wymiar synergiczny: im więcej z nich zastosujemy w praktyce, tym skuteczniej będą one działać w celu stworzenia ściśle powiązanego wewnętrznie, kompletnego środowiska, stanowiącego coś więcej niż jedynie sumę swoich części. Takie odporne, dynamiczne działkowe ekosystemy działają jak dzikie obszary natury, jednocześnie zaspokajając nasze potrzeby i zmniejszając nasze zapotrzebowanie na kurczące się zasoby naszej planety.

Toby Hemenway
tłum. Katarzyna Byłów

Tekst promocyjny

Kiedy wyszła po raz pierwszy w 2009 roku Gaia’s Garden (Ogrod Gai) pobudziła wyobraźnię amerykańskich ogrodników pokazując jak zrealizować w małej przydomowej skali główne przesłanie permakultury: praca z naturą a nie przeciw niej skutkuje piękniejszymi, bogatszymi i bardziej odpornymi ogrodami. Bardzo dobrze przyjęta w eko-ogrodniczym środowisku książka zaowocowała drugim poprawionym i pogłębionym wydaniem (będącym podstawą naszego tłumaczenia), w którym permakulturowe podejście zostało rozszerzone o kontekst przedmiejskich i miejskich potrzeb.

Wiele osób błędnie myśli, że ekologiczne ogrodnictwo, które obejmuje uprawę szerokiej gamy roślin użytkowych w tym jadalnych, może odbywać się tylko w dużej skali gospodarstwa. Jak pokazuje Toby Hemenway, stworzenie “przydomowego ekosystemu” nie jest trudne, zaś budowa ogrodowej społeczności kooperujących roślin i zwierząt może być ciekawą i niebanalną zabawą, zwłaszcza pod względem: podtrzymywania żyzności oraz budowy gleby, przechwytywania i gospodarowania wodą w terenie, tworzenia siedlisk dla pożytecznych owadów, ptaków i zwierząt, oraz leśnego ogrodu sezonowych owoców, orzechów i innych jagód :-)

Poprawione i zaktualizowane drugie wydanie zawiera dodatkowy rozdział dotyczący permakultury miejskiej, pomyślany specjalnie o ludziach w miastach i na przedmieściach, gdzie dysponujemy zazwyczaj ograniczoną przestrzenią. Niezależnie od rozmiarów podwórka czy ogrodu, stosując podstawowe zasady permakultury wyłożone w książce możesz podnieść bioróżnorodność czyniąc ekosystem ogrodu bardziej naturalnym, wydajniejszym i piękniejszym. Co najważniejsze zaproponowany przez Tobyego permakulturowy ogród ma tę zaletę nad innym, że domaga się mniejszego wysiłku i nakładu pracy przy jego utrzymaniu w zdrowiu i urodzie :-)

Teraz książka dostępna po polsku w bardzo dobrym tłumaczeniu Katarzyny Byłów.

Nota biograficzna

Toby Hemenway był autorem pierwszej ważnej książki poświęconej permakulturze w Ameryce Północnej, Gaia’s Garden: A Guide to Home-Scale Permaculture, jak również The Permaculture City. Po uzyskaniu dyplomu z biologii od Tufts University, Toby przez wiele lat pracował jako badacz w dziedzinie genetyki i immunologii, najpierw w laboratoriach akademickich na Harvardzie i na University of Washington w Seattle, a następnie w Immunex, dużej firmie zajmującej się biotechnologią medyczną. Mniej więcej w tym czasie, niezadowolony z kierunku w jakim podąża biotechnologia, odkrył permakulturę, podejście projektowe oparte na zasadach etycznych, które tworzy zrównoważone krajobrazy, siedliska i miejsca pracy. To był przełomowy moment w jego karierze, odtąd Toby i jego żona poświęcili się budując permakulturę wiejską w południowym Oregonie. W latach 1999–2004 Toby był redaktorem naczelnym Permaculture Activist czasopisma poświęconego ekologicznym projektom i zrównoważonemu rozwojowi. Uczył permakultury, konsultował i wykładał na temat ekologicznego designu w całym kraju, a jego teksty pojawiły się w czasopismach takich jak Whole Earth Review, Natural Home i Kitchen Gardener. Toby zmarł w 2016 roku.

Nakład

pierwszy nakład

500
Dystrybutor/Dystrybutorzy

Permakultura.Edu.PL

NIP 548-213-42-55
email kontakt@permakultura.edu.pl
Dostępna u dystrybutora Tak

Kategoria statystyczna Biblioteki Narodowej

Poradniki i przewodniki

Kategoria Thema

RNH
Gospodarowanie odpadami

Kategoria Thema

RNT
Aspekty społeczne ochrony środowiska

Kategoria Thema

RN
Środowisko naturalne

Kategoria Thema

RNA
Myśl ekologiczna i ideologie ekologiczne

Kategoria Thema

RNU
Stabilność ekosystemów

Kategoria Thema

RP
Planowanie przestrzeni

Kategoria Thema

RNC
Ekologia stosowana

Temat

permakultura, agroekologia, projektowanie ekosystemowe
Status/dostępność

Dostępność w handlu

Publikacja dostępna
Cena

cena netto

80 PLN