Wszystkie metadane publikacji dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_onix.xml?record_id=7432671

Opisy wszystkich publikacji tego wydawcy dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_publisher_onix.xml?publisherId=26136

Opis fizyczny

Skład produktu
publikacja
Forma

forma podstawowa

książka

Forma produktu

Książka w miękkiej oprawie
Zawartość

zawartość podstawowa

Tekst (do odczytu wzrokowego)

zawartość dodatkowa

Fotografie
Tabele, wykresy, diagramy, grafy
Ilustracje
Wymiary/waga

szerokość

205 mm

wysokość

255 mm

głębokość

20 mm

Opis bibliograficzny

Tytuł
Ogród Gai
Podtytuł
Podręcznik przydomowej permakultury
Tytuł oryginału
Gaia's Garden. A Guide to Home-Scale Permaculture. Second Edition
Twórca

autor

Toby Hemenway

redaktor

Ben Lazar
Wydanie

typ wydania

Wydanie

numer wydania

1

miejsce wydania

Ustroń
Język

język publikacji

polski

język oryginału

angielski
Wydawca

imprint

Permakultura.Edu.PL

pełna nazwa wydawcy

Data

data wydania

2019-01-07

data upublicznienia metadanych

2018-10-15

Opis marketingowy

Spis treści

Opis treści w słowach autora:
„Ogród Gai” podzielony jest na trzy części. Rozdział 1 stanowi wprowadzenie do idei ogrodu jako ekosystemu. Rozdział 2 przedstawia uproszczony przewodnik po pojęciach z dziedziny ekologii, które ogrodnicy mogą zastosować w celu przestawienia swoich działek na tory działania przyrody. Bez obawy – czytelnik ma w rękach nie podręcznik, ale przewodnik po ogrodnictwie, więc nie będę wchodził w techniczne szczegóły. Podam natomiast wiele przykładów tego, jak zasady permakultury działają w praktyce. Następnie, w rozdziale 3 opisuję proces projektowania i techniki używane w założeniach ogrodu ekologicznego. Większość z tych pomysłów będzie znana osobom, które miały styczność z permakulturą, ale dla osób z tradycyjnym wykształceniem ogrodniczym mogą one stanowić nowość.

Przechodząc od teorii do praktyki, w części II tej książki zajmiemy się poszczególnymi fragmentami ekologicznych ogrodów. Kolejne rozdziały poświęcone będą glebie (rozdział 4), wodzie (rozdział 5), roślinom (rozdział 6) i zwierzętom (rozdział 7), w ujęciu odmiennym od tego, które stosuje się w większości książek o ogrodnictwie. Zamiast postrzegać glebę, wodę, rośliny i zwierzęta jako statyczne obiekty, którymi można manipulować w celu osiągnięcia własnych celów, potraktujemy je jako dynamiczne, stale ewoluujące elementy, posiadające własne jakości, które trzeba zrozumieć, aby móc z nimi skutecznie pracować, w ścisłym powiązaniu z wszystkimi innymi elementami w ogrodzie.

Część III pokazuje jak z elementów ogrodu stworzyć działkowy ekosystem. Rozdział 8 rozpoczyna się od omówienia prostych technik wspólnego nasadzania, a potem pokazuje, jak tworzyć polikultury (będące mieszaniną kilku lub wielu współdziałających ze sobą roślin) oraz zaprojektowane przez człowieka społeczności roślin, czyli gildie. Rozdział 9 omawia kilka metod projektowania ogrodowych gildii. Na podstawie dwóch poprzednich rozdziałów, w rozdziale 10 opisuję jak z roślin i gildii stworzyć wielowarstwowy las owocowy bądź ogród leśny. Rozdział 11 przedstawia strategie i techniki stosowane w obliczu szczególnych wyzwań, przed którymi stoją mieszkańcy miast. Ostatni rozdział wyjawia sposób, w jaki te ogrody zaczynają żyć własnym życiem i osiągają dojrzałość samowystarczalnych miniekosystemów, będących czymś o wiele większym niż zaledwie suma ich elementów. W rozdziale tym przedstawiam również kilka wskazówek i technik służących przyspieszeniu tego procesu.

Główna część tej książki objaśnia idee stanowiące podłoże ekologicznego ogrodu i pokazuje przykłady działania tych idei w praktyce. Konkretne techniki są zazwyczaj wyróżnione z teksu w ramkach, tak aby łatwo było je odszukać. Dodatkowo książka zawiera listę roślin odnoszących się do idei opisanych w tekście (gatunków przyciągających owady, roślin odpornych na suszę itp.). Załącznik zawiera wielką tabelę pożytecznych roślin wraz z ich charakterystyką.

Wiele technik i pomysłów przedstawionych w tej książce można użyć odrębnie, jako sposoby zwiększenia plonów w konwencjonalnym ogrodzie, bądź uczynienia go przyjaźniejszym dla środowiska. Nie ma nic złego w łączeniu różnych elementów tych idei i stosowaniu jedynie tych, które łatwo jest użyć w zastanym ogrodzie. Techniki te mają jednak także wymiar synergiczny: im więcej z nich zastosujemy w praktyce, tym skuteczniej będą one działać w celu stworzenia ściśle powiązanego wewnętrznie, kompletnego środowiska, stanowiącego coś więcej niż jedynie sumę swoich części. Takie odporne, dynamiczne działkowe ekosystemy działają jak dzikie obszary natury, jednocześnie zaspokajając nasze potrzeby i zmniejszając nasze zapotrzebowanie na kurczące się zasoby naszej planety.

Toby Hemenway
tłum. Katarzyna Byłów

Tekst promocyjny

Kiedy wyszła po raz pierwszy w 2009 roku Gaia’s Garden (Ogrod Gai) pobudziła wyobraźnię amerykańskich ogrodników pokazując jak zrealizować w małej przydomowej skali główne przesłanie permakultury: praca z naturą a nie przeciw niej skutkuje piękniejszymi, bogatszymi i bardziej odpornymi ogrodami. Bardzo dobrze przyjęta w eko-ogrodniczym środowisku książka zaowocowała drugim poprawionym i pogłębionym wydaniem (będącym podstawą naszego tłumaczenia), w którym permakulturowe podejście zostało rozszerzone o kontekst przedmiejskich i miejskich potrzeb.

Wiele osób błędnie myśli, że ekologiczne ogrodnictwo, które obejmuje uprawę szerokiej gamy roślin użytkowych w tym jadalnych, może odbywać się tylko w dużej skali gospodarstwa. Jak pokazuje Toby Hemenway, stworzenie “przydomowego ekosystemu” nie jest trudne, zaś budowa ogrodowej społeczności kooperujących roślin i zwierząt może być ciekawą i niebanalną zabawą, zwłaszcza pod względem: podtrzymywania żyzności oraz budowy gleby, przechwytywania i gospodarowania wodą w terenie, tworzenia siedlisk dla pożytecznych owadów, ptaków i zwierząt, oraz leśnego ogrodu sezonowych owoców, orzechów i innych jagód :-)

Poprawione i zaktualizowane drugie wydanie zawiera dodatkowy rozdział dotyczący permakultury miejskiej, pomyślany specjalnie o ludziach w miastach i na przedmieściach, gdzie dysponujemy zazwyczaj ograniczoną przestrzenią. Niezależnie od rozmiarów podwórka czy ogrodu, stosując podstawowe zasady permakultury wyłożone w książce możesz podnieść bioróżnorodność czyniąc ekosystem ogrodu bardziej naturalnym, wydajniejszym i piękniejszym. Co najważniejsze zaproponowany przez Tobyego permakulturowy ogród ma tę zaletę nad innym, że domaga się mniejszego wysiłku i nakładu pracy przy jego utrzymaniu w zdrowiu i urodzie :-)

Nota biograficzna

Toby Hemenway był autorem pierwszej ważnej książki poświęconej permakulturze w Ameryce Północnej, Gaia’s Garden: A Guide to Home-Scale Permaculture, jak również The Permaculture City. Po uzyskaniu dyplomu z biologii od Tufts University, Toby przez wiele lat pracował jako badacz w dziedzinie genetyki i immunologii, najpierw w laboratoriach akademickich na Harvardzie i na University of Washington w Seattle, a następnie w Immunex, dużej firmie zajmującej się biotechnologią medyczną. Mniej więcej w tym czasie, niezadowolony z kierunku w jakim podąża biotechnologia, odkrył permakulturę, podejście projektowe oparte na zasadach etycznych, które tworzy zrównoważone krajobrazy, siedliska i miejsca pracy. To był przełomowy moment w jego karierze, odtąd Toby i jego żona poświęcili się budując permakulturę wiejską w południowym Oregonie. W latach 1999–2004 Toby był redaktorem naczelnym Permaculture Activist czasopisma poświęconego ekologicznym projektom i zrównoważonemu rozwojowi. Uczył permakultury, konsultował i wykładał na temat ekologicznego designu w całym kraju, a jego teksty pojawiły się w czasopismach takich jak Whole Earth Review, Natural Home i Kitchen Gardener. Toby zmarł w 2016 roku.

Nakład

pierwszy nakład

500
Dystrybutor/Dystrybutorzy

Permakultura.Edu.PL

NIP 548-213-42-55
email kontakt@permakultura.edu.pl
Dostępna u dystrybutora Tak

Kategoria statystyczna Biblioteki Narodowej

Poradniki i przewodniki

Kategoria Thema

RNC
Ekologia stosowana

Kategoria Thema

RNA
Myśl ekologiczna i ideologie ekologiczne

Kategoria Thema

RNT
Aspekty społeczne ochrony środowiska

Kategoria Thema

RN
Środowisko naturalne

Kategoria Thema

RNU
Stabilność ekosystemów

Kategoria Thema

RP
Planowanie przestrzeni

Kategoria Thema

RNH
Gospodarowanie odpadami

Temat

permakultura, agroekologia, projektowanie ekosystemowe
Status/dostępność

Dostępność w handlu

Publikacja dostępna
Cena

cena netto

80 PLN