Kontrast

Czcionka:

Szczegółowa informacja o publikacji oznaczonej indntyfikatorem ISBN

Wszystkie metadane publikacji dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_onix.xml?record_id=7667142

Opisy wszystkich publikacji tego wydawcy dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_publisher_onix.xml?publisherId=31796

Opis fizyczny

Skład produktu
publikacja
Forma

forma podstawowa

książka

Forma produktu

Książka w miękkiej oprawie
Liczba stron / czas trwania / wielkość pliku

liczba stron całej zawartości

462
Strony

Opis bibliograficzny

Tytuł
Lindleyowie Dzieje inżynierskiego rodu
Tom
1
Twórca

autor

Żelichowski, Ryszard (1946- ). ISNI 0000000041136079

autor okładki lub reprodukowanego dzieła

Lindley, Katrin
Wydanie

typ wydania

Wydanie poszerzone

numer wydania

2

miejsce wydania

Warszawa
Język

język publikacji

polski
Wydawca

imprint

Towarzystwo Lindleyowskie

pełna nazwa wydawcy

Towarzystwo Lindleyowskie "Societas Lindleiana"

numer telefonu

e-mail

Data

data wydania

2019-09-20

data upublicznienia metadanych

2019-07-17

Opis marketingowy

Spis treści

Tom I
SPIS TREŚCI
Wstęp do nowego wydania, s. 7
Część I. ANGLIA, s. 15
HRABSTWO YORKSHIRE, s. 17
Czas wielkich przemian, s. 21
Wrzosy i len, s. 26
POCZĄTKI RODU, s. 31
OJCIEC JOSEPH II, s. 34
Old Kent Road albo Surrey Place, s. 39
Żona Catherine, s. 50
Brat Benjamin (Ben), s. 56
CÓRKA CATHERINE (Kate), s. 61
Stary Hall (Heath Old Hall), s. 67
Podróże, s. 71
Giuseppe (Signor), s. 76
SYN JOSEPH III (Jos), s. 78
Za oceanem, s. 82
Na łonie rodziny, s. 84
CÓRKA CAROLINE (Cary), s. 86
Kolejna szkoła, s. 87
NAJMŁODSZY SYN WILLIAM, s. 91
Nauka i praktyka, s. 93
U Francisa Gilesa, s. 96
Pierwszy kryzys i nowe horyzonty, s. 100
Część II. NIEMCY, s. 109
WILLIAM LINDLEY NA KONTYNENCIE, s. 111
Związki Hamburga z Albionem, s. 111
Rozwój historyczny i Hamburga, s. 112
Urbanistyczne dylematy, s. 119
Struktura władz miasta–państwa, s. 123
Deputacje i Komisje, s. 126
Zarządzanie infrastrukturą miejską, s. 130
Anglicy w Hamburgu, s. 138
Epoka ponapoleońska i nowe prawa, s. 143
KOLEJOWE WYZWANIE, s. 150
Europejskie początki, s 150
Kolej dla Hamburga, s. 155
Przymiarki do stanowiska, s. 161
Konkurs na projekt dworca, s. 165
Ostateczna trasa, s. 174
WIELKI POŻAR, s. 179
Pożary w przeszłości, s. 182
Klęska na całej linii, s. 185
Wymiar osobisty, s. 192
William Lindley & przyjaciele, s. 195
Podziękowania, s. 198
Bilans strat, s. 202
ODBUDOWA, s. 208
Przygotowania do odbudowy, s. 209
Plany odbudowy. Faza pierwsza, s. 214
Wizja czy realny projekt?, s. 221
Faza druga i trzecia, s. 224
Powrót w glorii, s. 226
Zarzewie konfliktu, s. 230
WODA DLA HAMBURGA, s. 235
Wodownie (Wasserkünste), s. 239
Bieber i Smith, s. 244
William Lindley wkracza do akcji, s. 247
Filtracja, s. 250
Prace ruszyły, s. 253
Od prowizorki do nowoczesności, s. 255
Kolumna wodna czy zbiornik wodny?, s. 260
Nadinżynier Lindley, s. 266
Zbiornik przy Bramie Berlińskiej, s. 272
Dalsze plany, s. 275
KANALIZACJA, s. 279
Woda a higiena, s. 282
Od naczynia nocnego do water–klozetu, s. 288
Nowa epoka, s. 293
Bitwa o higienę publiczną, s. 298
Kanalizacja Londyńska, s. 302
Kanalizacja paryska, s. 305
Hamburskie dylematy Lindleya, s. 310
System hamburski, s. 314
Wody deszczowe i spłukiwanie kanałów, s. 318
Gazy kanałowe, s. 322
Do dzieła, Panowie!, s. 324
INNE PRACE, s. 327
Łaźnia przy Schweinemarkt, s. 327
Gazownia w Grasbrook, s. 333
Hammerbrook, s. 336
Śluza, s. 342
Grasbrook i port, s. 345
Steelyard lub Stalhof, s. 349
Woda i gaz dla Altony, s. 354
Helgoland i inne mniejsze prace, s. 359
Hamburski finał, s. 365
CZAS NA RODZINĘ, s. 373
Matka i Dżentelmena kieszonkowy raptularz, s. 377
Hamburg na dobre i na złe, s. 381
Wobec wichrów historii, s. 384
Małżeństwo, s. 401
Adelphi Terrace raz jeszcze, s. 404
Dzieci, s. 406
Choroba Julie, s. 410
W Londynie, s. 412
Frankfurt nad Menem, s. 417
Prace w Düsseldorfie, s, 424
Powrót do Anglii, s. 434
W pamięci potomnych, s. 439
WILLIAM HEERLEIN LINDLEY, s. 446
Od teorii do praktyki, s. 449
Na własne konto, s. 453
Od kanalizacji do elektryczności, s. 457

Nota biograficzna

Profesor dr hab. Ryszard Żelichowski, polski historyk i politolog. Zatrudniony jest w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, w Zakładzie Europeistyki. Obecnie zajmuje się systemami politycznymi, kulturą oraz historią obszaru niderlandzko-języcznego.

Prof. Ryszard Żelichowski ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Na początku swojej kariery naukowej prowadził badania varsavianistyczne. Pracę doktorską z tematyki historii infrastruktury Warszawy napisał pod kierunkiem prof. Stefana Kieniewicza.

Od lat 90. XX wieku pasjonuje się działalnością Lindleyów, brytyjs- kiej rodziny inżynierów, europejskich pionierów higieny, projektantów kanalizacji i wodociągów dla kilkudziesięciu miast w trzech cesarstwach – niemieckim, austro-węgierskim i rosyjskim. Kanalizacja i wodociągi w Warszawie budowane w latach 1881-1915 przez dwa pokolenia Lindleyów są wciąż w użyciu i stanowią najlepiej zachowany przykład myśli inżynierskiej końca XIX oraz początku XX wieku. Jest autorem kilku publikacji na ten temat, m.in. Lindleyowskie boje o higienę w warszawie (1996), Lindleyowie. Dzieje inżynierskiego rod (2002, wyd. I), Lindleyowie (Biblioteka Societas Lindleiana, t. I-III, 2019).Prof. Ryszard Żelichowski jest prezesem Fundacji Lindleyowskiej „Societas Lindleiana” poświęconej upamiętnianiu dzieł brytyjskich inżynierów cywilnych w przestrzeni europejskiej, w duchu wspólnoty kulturowej narodów wchodzących w skład Unii Europejskiej.
www.lindleiana.pl

Kategoria Thema

DNBB
Biografie przedsiębiorców i przemysłowców

Kategoria Thema

NHD
Historia Europy

Kategoria Thema

1DTP-PL-MA
Warszawa

Opis powiązań

Kolekcja

tytuł

Lindleyowie dzieje inżynierskiego rodu

numer

1