Kontrast

Czcionka:

Szczegółowa informacja o publikacji oznaczonej indntyfikatorem ISBN

Wszystkie metadane publikacji dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_onix.xml?record_id=7667143

Opisy wszystkich publikacji tego wydawcy dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_publisher_onix.xml?publisherId=31796

Opis fizyczny

Skład produktu
publikacja
Forma

forma podstawowa

książka

Forma produktu

Książka w miękkiej oprawie
Liczba stron / czas trwania / wielkość pliku

liczba stron całej zawartości

470
Strony

Opis bibliograficzny

Tytuł
Lindleyowie Dzieje inżynierskiego rodu
Tom
2
Twórca

autor

Żelichowski, Ryszard (1946- ). ISNI 0000000041136079

autor

Żelichowski, Ryszard (1946- ). ISNI 0000000041136079

autor okładki lub reprodukowanego dzieła

Lindley, Katrin

autor okładki lub reprodukowanego dzieła

Lindley, Katrin
Wydanie

typ wydania

Wydanie poszerzone

numer wydania

2

miejsce wydania

Warszawa
Język

język publikacji

polski

język publikacji

polski
Wydawca

imprint

Towarzystwo Lindleyowskie

pełna nazwa wydawcy

Towarzystwo Lindleyowskie "Societas Lindleiana"

numer telefonu

e-mail

Data

data wydania

2019-09-20

data upublicznienia metadanych

2019-09-20

Opis marketingowy

Spis treści

Tom II
SPIS TREŚCI
NA PODBÓJ IMPERIUM, s. 7
Lindleyowie w Rosji, s. 73
Część III. ROSJA, s. 9
WARSZAWA
ZACHODNIA RUBIEŻ CESARSTWA, s. 11
Wodociągi lewobrzeżnej Warszawy, s.12
Wodociągi praskie, s. 18
Projekty poprawienia jakości wody, s. 21
Niezrealizowane projekty kanalizacji, s. 25
Nieznane inicjatywy, s. 30
Wyścig do Williama Lindleya, s. 35
Polityczne realia Królestwa Polskiego, s. 41
Warszawa Anno domini 1876, s. 44
Trudne początki, s. 48
Najwyższy impuls, s. 51
Zamach na miejską kasę, s. 55
Warszawska burza, s. 59
Wykorzystana szansa, s. 66
William Heerlein w Warszawie, s. 71
Społeczny Komitet Budowy Wodociągów i Kanalizacji, s. 82
WILLIAM HEERLEIN W ROLI GŁÓWNEJ, s. 89
ETAP PIERWSZY– WODOCIĄGI, s. 89
Rury, s. 92
Cegły, s. 96
Inne materiały – granit, cement, s. 99
Obligacje, s. 102
Prace ruszyły, s. 105
Przewody ssące, czyli smoki, s. 111
Roboty na Wiśle, s. 115
Nieszczęsna pogłębiarka, s. 120
Pierwsza woda, s. 125
Rozruch, s. 130
Elementy systemu, s. 134
Stacja Pomp Rzecznych, s. 134
Osadniki, s. 135
Filtry, s. 137
Wieża ciśnień, s. 140
Rezerwuar Saski, s. 147
Sieć rozbiorcza, s. 149
Stan pełnej gotowości, s. 150
Inspekcja, s. 152
Park na Koszykowej, s. 155
Opłaty, s. 160
Nowy kontrakt, s. 163
Cytadela, s. 165
ETAP DRUGI – KANALIZACJA, s. 168
Ostateczne zwarcie, s. 173
Zamach Lindleya na Ogród Saski, s. 189
Praga, s. 193
Poniesione koszty, s. 203
ETAP TRZECI – POMIARY MIASTA, s. 206
Happy end, s. 216
POZOSTAŁE PROJEKTY, s. 228
Wojna światowa, s. 244
WARSZAWSKI FINAŁ, s. 248
Pracownicy Williama H. Lindleya, s. 248
Rzecznik Starynkiewicz, s. 256
William H. Lindley a współpracownicy, s. 258
LINDLEYOWSKIE ECHA, s. 274
Jubileusze, s. 278
Kolejne rocznice, s. 284
Powojenne obchody, s. 288
Nieuniknione zmiany, s. 294
Próba bilansu, s. 299
Część IV. INNE MIASTA DAWNEGO KRÓLESTWA
POLSKIEGO, s. 307
ŁÓDŹ, s. 309
Prezydent Władysław J. Pieńkowski, s. 316
Zaproszenie dla Williama H. Lindleya i wizja lokalna, s. 319
Łódzkie biuro, s. 323
Prawie szczęśliwy finał, s. 328
Stefan Skrzywan – kontynuacja, s. 335
RADOM, s. 340
Dolina rzeki Mlecznej, s. 340
Od Bronikowskiego do Lindleya, s. 342
Na przeszkodzie wojna, s. 347
WŁOCŁAWEK, s. 350
Kanalizacja potrzebna od zaraz, s. 352
Włocławska celuloza, s. 352
Ciąg dalszy nastąpił, s. 354
Część V. PRACE W SERCU I NA OBRZEŻACH IMPERIUM, s. 355
SANKT PETERSBURG, s. 357
Petersburska Duma, s. 358
Odwrót od reform, s. 362
Petersburskie wodociągi, s. 364
Angielscy technicy, s. 372
Petersburska kanalizacja, s. 377
Na własne oczy, s. 379
Ojcowskie doświadczenia, s. 381
Czarny scenariusz, s. 392
Podsumowanie, s. 395
SAMARA, s. 398
Kanalizacja na miarę możliwości, s. 398
Królestwo z czerwonej cegły, s. 403
MOSKWA, s. 407
Raport w sprawie wody, s. 407
Pyrrusowe zwycięstwo, s. 411
BAKU - Wielkie dzieło na wielki finał, s. 415
Reformy samorządowe w Cesarstwie Rosyjskim, s. 416
„Ukaz o położeniu miast" a miasto Baku, s. 417
Zarząd Miejski, s. 421
Rada Miejska (gorodskaja Duma), s. 423
Woda dla Baku, s. 424
U celu poszukiwań – źródła Szollar, s. 431
Na scenę wkracza Aleksander Nowikow, s. 436
Burza w Dumie, s. 442
Załamanie, s. 448
Od epidemii do zaburzeń społecznych, s. 451
System, s. 457
Środowisko Lindleya, s. 461

Nota biograficzna

Profesor dr hab. Ryszard Żelichowski, polski historyk i politolog. Zatrudniony jest w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, w Zakładzie Europeistyki. Obecnie zajmuje się systemami politycznymi, kulturą oraz historią obszaru niderlandzko-języcznego.

Prof. Ryszard Żelichowski ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Na początku swojej kariery naukowej prowadził badania varsavianistyczne. Pracę doktorską z tematyki historii infrastruktury Warszawy napisał pod kierunkiem prof. Stefana Kieniewicza.

Od lat 90. XX wieku pasjonuje się działalnością Lindleyów, brytyjs- kiej rodziny inżynierów, europejskich pionierów higieny, projektantów kanalizacji i wodociągów dla kilkudziesięciu miast w trzech cesarstwach – niemieckim, austro-węgierskim i rosyjskim. Kanalizacja i wodociągi w Warszawie budowane w latach 1881-1915 przez dwa pokolenia Lindleyów są wciąż w użyciu i stanowią najlepiej zachowany przykład myśli inżynierskiej końca XIX oraz początku XX wieku. Jest autorem kilku publikacji na ten temat, m.in. Lindleyowskie boje o higienę w warszawie (1996), Lindleyowie. Dzieje inżynierskiego rod (2002, wyd. I), Lindleyowie (Biblioteka Societas Lindleiana, t. I-III, 2019).Prof. Ryszard Żelichowski jest prezesem Fundacji Lindleyowskiej „Societas Lindleiana” poświęconej upamiętnianiu dzieł brytyjskich inżynierów cywilnych w przestrzeni europejskiej, w duchu wspólnoty kulturowej narodów wchodzących w skład Unii Europejskiej.
www.lindleiana.pl

Kategoria Thema

DNBB
Biografie przedsiębiorców i przemysłowców

Kategoria Thema

NHD
Historia Europy

Kategoria Thema

1DTP-PL-MA
Warszawa

Opis powiązań

Kolekcja

tytuł

Lindleyowie dzieje inżynierskiego rodu

numer

1