Kontrast

Czcionka:

Szczegółowa informacja o publikacji oznaczonej indntyfikatorem ISBN

Wszystkie metadane publikacji dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_onix.xml?record_id=7680516

Opisy wszystkich publikacji tego wydawcy dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_publisher_onix.xml?publisherId=3163

Opis fizyczny

Skład produktu
publikacja
Forma

forma podstawowa

książka

Forma produktu

Książka w miękkiej oprawie
Zawartość

zawartość podstawowa

Tekst (do odczytu wzrokowego)

zawartość dodatkowa

Ilustracje
Wymiary/waga

szerokość

170 mm

wysokość

240 mm

głębokość

5 mm

ciężar

158
Liczba stron / czas trwania / wielkość pliku

liczba stron całej zawartości

84
Strony

Opis bibliograficzny

Tytuł
Wirtualna Rzeczywistość jako metoda pracy z oddechem. Teoria i aplikacja
Twórca

autor

Kowal, Marta
Wydanie

typ wydania

Wydanie

numer wydania

1

miejsce wydania

Poznań
Język

język publikacji

polski
Wydawca

imprint

Wydawnictwo Kontekst

pełna nazwa wydawcy

Data

data wydania

2021-10-25

data upublicznienia metadanych

2021-10-25

Opis marketingowy

Spis treści

Streszczenie / Słowa kluczowe .............................................................................
Summary / Keywords ..........................................................................................
Wprowadzenie .....................................................................................................


Rozdział 1.
Wirtualna rzeczywistość ............................................................................

1.1. Filozoficzne wrażenia dotyczące percepcji a wirtualna rzeczywistość
1.2. Zasada działania ..................................................................................
1.3. Iluzja gumowej ręki ............................................................................
1.4. Ucieleśnienie w wirtualnej rzeczywistości ........................................
1.5. Umysł jako aktywny konstruktor ......................................................
1.6. Wirtualna rzeczywistość w sporcie ...................................................


Rozdział 2.
Fizjologia ......................................................................................................

2.1. Fizjologia oddychania .........................................................................
2.2. Fizjologia w wirtualnej rzeczywistości .............................................


Rozdział 3.
Entrainment ..................................................................................................

3.1. Entrainment w sporcie ........................................................................
3.2. Entrainment w wirtualnej rzeczywistości ..........................................
3.3. Entrainment i fizjologia ......................................................................
3.4. Entrainment, oddychanie i wirtualna rzeczywistość .........................

Pytania badawcze ...............................................................................................
Hipotezy badawcze ..............................................................................................
Metodologia .........................................................................................................
Osoby badane ...............................................................................................
Materiały ........................................................................................................
Procedura .......................................................................................................
Wyniki i ich analiza ............................................................................................
Dyskusja uzyskanych wyników .........................................................................
Podsumowanie i zakończenie .............................................................................
Spis literatury cytowanej ...................................................................................
Załączniki ............................................................................................................
Załącznik 1 .....................................................................................................
Załącznik 2 .....................................................................................................
Załącznik 3 .....................................................................................................

Tekst promocyjny

Głównym celem tego opracowania jest wprowadzenie czytelnika w tematykę wirtualnej rzeczywistości oraz pokazanie, w jaki sposób można wykorzystać najnowsze zdobycze technologiczne do zwiększenia dobrostanu psychicznego zarówno w badaniach psychologicznych jak i w życiu codziennym. Jednym ze sposobów, aby osiągnąć ten cel jest trening oddechowy. Autorka na przykładzie swojego badania pokazuje, w jaki sposób łącząc przyjemne elementy wizualne w wirtualnej rzeczywistości, można pracować nad kontrolą swojego oddechu. Ponadto, bogaty i ciekawy przegląd literatury dostarcza dowodów na rzecz potwierdzenia hipotezy o dobroczynnym wpływie spokojnego oddechu na zdrowie fizyczne i psychiczne.

Nota biograficzna

Marta Kowal - wrocławska badaczka, z wykształcenia psycholog. Autorka i współautorka kilkudziesięciu artykułów naukowych, opublikowanych w międzynarodowych czasopismach. Do jej zainteresowań należy psychologia biologiczna, psychologia międzykulturowa oraz wirtualna rzeczywistość. Prowadziła wiele badań na gruncie polskim i zagranicznym (w tym badania terenowe wśród członków plemienia Dani w Papui Zachodniej, w Indonezji).

Nakład

pierwszy nakład

100
Dystrybutor/Dystrybutorzy

Wydawnictwo Kontekst

NIP 7821011221
telefon 618518511
email kontekst2@o2.pl
fax 618518511
Dostępna u dystrybutora Nie

Kategoria statystyczna Biblioteki Narodowej

Publikacje naukowe

Kategoria Thema

V
Zdrowie, relacje międzyludzkie i rozwój osobisty
Status/dostępność

Dostępność w handlu

Publikacja niedostępna (out-of-print)
Cena

brak ceny

cena jeszcze nieokreślona