Logotyp Unii Europejskiej

Kontrast

Czcionka:

Szczegółowa informacja o publikacji oznaczonej indntyfikatorem ISBN

Wszystkie metadane publikacji dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_onix.xml?record_id=10365761

Opisy wszystkich publikacji tego wydawcy dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_publisher_onix.xml?publisherId=40292

Opis fizyczny

Skład produktu
publikacja
Forma

forma podstawowa

książka

Forma produktu

Książka w miękkiej oprawie
Wymiary/waga

szerokość

167 mm

wysokość

242 mm
Liczba stron / czas trwania / wielkość pliku

liczba stron całej zawartości

362
Strony

Opis bibliograficzny

Tytuł
Miasto wobec wyzwań
Twórca

redaktor

Lena Lorenc-Barańska

autor

Bińczyk, Ewa (1976-....) ISNI 0000000081607795

autor

Bocian, Ida

autor

Cypryańska, Marzena

autor

Hubeny-Żukowska, Agnieszka

autor

Jaśkiewicz, Michał

autor

Kardaś, Aleksandra

autor

Kijewski, Tomasz

autor

Kłosowski, Wojciech

autor

Kopeć, Leszek

autor

Kuszlewicz, Karolina

autor

Popkiewicz, Marcin

autor

Sańko, Wojciech

autor

Skubała, Piotr

autor

Sokołowicz, Mariusz

autor

Springer, Filip

autor

Stangel, Michał

autor

Tomaszewski, Jacek

autor

Wielebska, Natalia

autor

Wygnański, Kuba

autor

Zemke, Aleksandra
Wydanie

typ wydania

Wydanie

numer wydania

1

miejsce wydania

Gdynia
Język

język publikacji

polski
Wydawca

imprint

UrbanLab Gdynia

pełna nazwa wydawcy

UrbanLab Gdynia Laboratorium Innowacji Społecznych

adres siedziby

al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia

adres korespondencyjny

ul. Żeromskiego 31
81-346 Gdynia

numer telefonu

e-mail

Data

data wydania

2021-07-31

data upublicznienia metadanych

2021-06-16

Opis marketingowy

Spis treści

5 Od wydawcy
9 Przedmowa
13 O UrbanLab Gdynia
19 O Autorach

I Kryzys
29 Wojciech Kłosowski, Zarządzać miastem w niestabilnym świecie...
45 Aleksandra Kardaś, Zmiana klimatu – zmiany dla polskich miast
59 Piotr Skubała, Człowiek i przyroda w mieście – współdziałanie to klucz do przeżycia
77 Filip Springer, Widok sanek w piwnicy
91 Ida Bocian, Permanentna tymczasowość. Zapiski na marginesie kryzysu sektora kulturalnego w trakcie pandemii

II Rezyliencja
109 Ewa Bińczyk, Uodparnianie gospodarek w epoce antropocenu. Donatowa ekonomia Kate Raworth
125 Marcin Popkiewicz, Rewolucja Energetyczna. Korzenie. Drogowskaz. Narzędzia
145 Marzena Cypryańska, Między cierpieniem i adaptacją. O jasnych i ciemnych stronach negatywnych reakcji emocjonalnych na zmianę klimatu
163 Michał Stangel, Odporność (w) przestrzeni miasta – proste rozwiązania na trudne czasy?
179 Michał Jaśkiewicz, Przyroda a zwiększenie odporności psychofizycznej mieszkańców miast

III Wspólnotowość
195 Leszek Kopeć, Gdynia nadmorską stolicą filmu. Strategia rozwoju kultury filmowej blisko widza
213 Agnieszka Hubeny-Żukowska, Piąty pokój. Nowe role zielonych przestrzeni miast
227 Mariusz E. Sokołowicz, Wspólne, czyli czyje? Kilka uwag o miejskich dobrach wspólnych
245 Natalia Wielebska, Ikonografia miejska jako narzędzie budowania wspólnoty i tożsamości
259 Tomasz Kijewski, Budowanie świadomości ekologicznej − w kierunku równowagi między środowiskiem a lokalnymi społecznościami

IV Governance
277 Aleksandra Zemke, Silne dzielnice, czyli miejski układ odpornościowy
293 Karolina Kuszlewicz, Miasto wielogatunkowe? Regulacje prawne dziś i w przyszłości
311 Jacek Tomaszewski, Inteligentne miasto? Tak, bo współtworzone przez aktywnych i pomysłowych mieszkańców!
323 Wojciech Sańko, Potencjał wykorzystania narzędzi cyfrowych i aktywności obywatelskiej na rzecz zielonej infrastruktury miasta
337 Kuba Wygnański, Ze Wspólnej na Własną i z powrotem?

Tekst promocyjny

Tytułowe miasto to bohater wielopodmiotowy – jest nim zarówno Gdynia, jak i każde inne miasto, ale także człowiek w mieście, grupa sąsiadów, wreszcie całe wspólnoty. Na kartach książki w dwudziestu odsłonach szczegółowo opowiedziane zostają czytelnikowi realia budowania społeczności, adaptacji do zmian klimatu i życia w świecie pandemicznym w czasach zazębiających się kryzysów antropocenu: klimatycznego, epidemicznego, gospodarczego i społecznego. Mimo rozpiętości tematów, wyzwań i refleksji, autorzy są zgodni, co do niemożności naszego przetrwania w epoce człowieka w warunkach kontynuowania modelu business as usual oraz jednogłośni w swojej diagnozie dla miast: to one – siedziba większości populacji świata – muszą się zmienić i mają do tego ogromny potencjał. Prezentowane czytelnikom w publikacji teksty, mimo czasem mrocznego i alarmującego kontekstu, nie mają jednak pesymistycznego wydźwięku; słowa autorów niosą wiele odpowiedzi, rozwiązań i przykładów odporności – miejskiej, psychicznej, społecznej – w myśl postawy: odważnie wobec kryzysów.

Temat

adaptacja do zmian klimatu oraz życia w czasach pandemii