Kontrast

Czcionka:

Szczegółowa informacja o publikacji oznaczonej indntyfikatorem ISBN

Wszystkie metadane publikacji dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_onix.xml?record_id=1787890

Opisy wszystkich publikacji tego wydawcy dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_publisher_onix.xml?publisherId=15393

Opis fizyczny

Skład produktu
publikacja
Forma

forma podstawowa

książka

Forma produktu

Książka w miękkiej oprawie

szczegóły formy

Klejona
Zawartość

zawartość podstawowa

Tekst (do odczytu wzrokowego)
Wymiary/waga

szerokość

17 cm

wysokość

24 cm

głębokość

8 mm

ciężar

267 gramy
Liczba stron / czas trwania / wielkość pliku

liczba stron całej zawartości

162
Strony

Opis bibliograficzny

Tytuł
Wybrane aspekty ekologii, ekologistyki, bezpieczeństwa i zarządzania środowiskowego oraz prawa w ochronie środowiska
Twórca

autor

Erechemla, Adam

autor

Suski, Tomasz

redaktor naukowy

Kierzkowska, Joanna Sylwia

autor

Kierzkowski, Ireneusz

autor

Bartniak, Karolina

autor

Łysek, Magdalena

autor

Niewirowski, Dominik

redaktor naukowy

Wołowski, Marian Krzysztof
Wydanie

typ wydania

Wydanie

numer wydania

1

miejsce wydania

Gdańsk :
Język

język publikacji

polski
Wydawca

imprint

Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej

pełna nazwa wydawcy

Wydawnictwo GDAŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

adres siedziby

ul. Biskupia 24B
80-875 Gdańsk

numer telefonu

e-mail

Data

data wydania

2016-12-30

data upublicznienia metadanych

2016-12-30

Opis marketingowy

Spis treści

Rozdział I. Ekologia środowiskowa................................................................................................. 7
1.1. Podstawowe pojęcia z zakresu ekologii.............................................................. 7
1.2. Odnawialne źródła energii..................................................................................... 9
1.3. Edukacja ekologiczna............................................................................................. 12
1.4. Zdrowie a środowisko.............................................................................................15
Polecana literatura................................................................................................................19
Testowe pytania kontrolne.....................................................................................................19
Pytania kontrolne problemowe.............................................................................................21

Rozdział II. Ekologistyka i inżynieria środowiska................................................................... 23
2.1. Wybrane pojęcia w zakresie ekologistyki........................................................ 23
2.2. Inżynieria środowiskowa...................................................................................... 26
2.3. Logistyka w służbie środowiskowej.................................................................. 28
2.4. Architektura środowiska........................................................................................31
2.5. Budownictwo ekologiczne.................................................................................... 34
Polecana literatura............................................................................................................... 39
Testowe pytania kontrolne.................................................................................................... 39
Pytania kontrolne problemowe.............................................................................................41

Rozdział III. Bezpieczeństwo środowiskowe..................................................................................43
3.1. Bezpieczeństwo na rzecz środowiska — zakres pojęciowy i podstawy prawne................................................................43
3.2. Naturalne zagrożenia środowiskowe................................................................. 49
3.3. Zagrożenia antropogeniczne................................................................................ 54
Polecane źródła............................................................................................................ 62
3.4. Wybrane służby, inspekcje i straże chroniące środowisko......................... 62
Polecana literatura............................................................................................................... 69
Testowe pytania kontrolne.................................................................................................... 69
Pytania kontrolne problemowe............................................................................................ 72

Rozdział IV. Organizacja i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska.........................75
4.1. Wieloletnie programy środowiskowe UE..........................................................75
4.2. Organy środowiskowe............................................................................................ 79
4.3. Fundusze na rzecz środowiska............................................................................ 82
4.4. Społeczna kontrola środowiska........................................................................... 84
4.5. Monitoring środowiskowy.................................................................................... 88
4.6. Zarządzanie kryzysowe..........................................................................................91
Polecana literatura............................................................................................................... 94
Testowe pytania kontrolne.................................................................................................... 94
Pytania kontrolne problemowe............................................................................................ 97

Rozdział V. Prawo ochrony środowiska....................................................................................... 99
5.1. Historyczne uwarunkowania ochrony środowiska na świecie i w Polsce.............................................................................................. 99
5.2. Podstawowe zasady i pojęcia w zakresie prawnej ochrony środowiska..............................................................................102
5.3. Formy ochrony przyrody.....................................................................................107
5.4. Gospodarowanie odpadami.................................................................................112
5.5. Prawo wodne...........................................................................................................118
5.6. Ochrona lasów.........................................................................................................121
5.7. Prawo na rzecz ochrony ziemi............................................................................125
5.8. Ochrona powietrza.................................................................................................128
5.9. Prawna ochrona zwierząt.....................................................................................136
Polecana literatura..............................................................................................................140
Testowe pytania kontrolne...................................................................................................142
Pytania kontrolne problemowe...........................................................................................146

Przywoływane akty prawne....................................................................................149
Nota o autorach.............................................................................................................155

Tekst promocyjny

Opracowanie polecane jest głównie studentom kierunków społeczno-prawnych
Zawiera pytania problemowe i testy kontrolne
Obejmuje stan prawny na maj 2015 r.

Temat

Prawo ochrony środowiska

Temat

Polska

Temat

Inżynieria środowiska

Temat

Ochrona środowiska

Temat

Prawo i wymiar sprawiedliwości

Temat

Ochrona środowiska

Temat

Bezpieczeństwo ekologiczne

UKD

Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty ((075.8))

UKD

Nauka o środowisku. Ochrona środowiska (502)

UKD

Prawo ochrony środowiska w Polsce (349.6(438))
Status/dostępność

Status wydawniczy

Publikacja dostępna

Dostępność w handlu

Publikacja dostępna

Opis powiązań

Dodatkowy identyfikator

numer rekordu Biblioteki Narodowej

b5939948