Kontrast

Czcionka:

Szczegółowa informacja o publikacji oznaczonej indntyfikatorem ISBN

Wszystkie metadane publikacji dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_onix.xml?record_id=5574028

Opisy wszystkich publikacji tego wydawcy dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_publisher_onix.xml?publisherId=25579

Opis fizyczny

Skład produktu
publikacja
Forma

forma podstawowa

książka

Forma produktu

Książka w miękkiej oprawie

szczegóły formy

Klejona

słowny opis formy

Organy Wrocławia : budownictwo i funkcja w aspektach historii i wyzwań współczesności / pod red. Bogdana Andrzeja Tabisza i Jakuba Macieja Łubockiego. – Wrocław : Fundacja Opus Organi, 2018. – 440 s. : il. ; 24 cm. – ISBN 978-83-924955-1-2.
Zawartość

zawartość podstawowa

Tekst (do odczytu wzrokowego)

zawartość dodatkowa

Tabele, wykresy, diagramy, grafy
Fotografie
Liczba stron / czas trwania / wielkość pliku

liczba stron całej zawartości

440
Strony

Opis bibliograficzny

Tytuł
Organy Wrocławia
Podtytuł
budownictwo i funkcja w aspektach historii i wyzwań współczesności
Twórca

współautor

Hahn, Andreas

redaktor

Łubocki, Jakub-Maciej

współautor

Gembalski, Julian

współautor

Benk, Marta

współautor

Tabisz, Bogdan-Andrzej

redaktor

Tabisz, Bogdan-Andrzej

współautor

Łubocki, Jakub-Maciej

współautor

Pasternak, Paweł

współautor

Kmita-SkarsgÅrd, Tomasz

współautor

Galewski, Dariusz

współautor

Schulz, Michael

współautor

Głuchowski, Tomasz

współautor

Prasał, Andrzej

współautor

Brylla, Wolfgang J.

współautor

Gładysz, Andrzej

współautor

Koenig, Franciszek

współautor

Dziedzic, Marcin

współautor

Widak, Andrzej

współautor

Matoga, Piotr
Wydanie

typ wydania

Wydanie

numer wydania

1

opis typu wydania

tom pokonferencyjny

miejsce wydania

Wrocław
Język

język publikacji

niemiecki

język publikacji

polski
Wydawca

imprint

Fundacja Opus Organi

pełna nazwa wydawcy

Fundacja OPUS ORGANI

adres siedziby

ul. Szewska 75/77/-
50-121 Wrocław

adres korespondencyjny

Zachodnia 17 /6
53-643 Wrocław

numer telefonu

e-mail

Data

data wydania

2018-04-17

data upublicznienia metadanych

2018-04-17

Opis marketingowy

Spis treści

Spis treści
Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 7

Julian Gembalski
Referat wprowadzający: Organy Wrocławia – problematyka badawcza . . . . . . 9

Jakub Maciej Łubocki
Przegląd metod i źródeł do poszukiwania piśmiennictwa
w zakresie organów Wrocławia (nakreślenie możliwej
do realizacji metodyki bibliografii organów Wrocławia) . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Marta Benk
Aktualny katalog organów Wrocławia – stan instrumentarium
organowego w świetle zagadnień statystycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 43

Marcin Dziedzic
Organmistrzowie we wrocławskich aktach metrykalnych . . . . . . . . . . . . . . . 73

Wolfgang J. Brylla
Wrocławska działalność firmy „Schlag & Söhne„ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Tomasz Głuchowski
Organy kolegiaty Świętego Krzyża we Wrocławiu na przestrzeni dziejów . . . 129

Andrzej Prasał
Wrocławski olbrzym – organy Hali Stulecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Wolfgang J. Brylla
Nieznane dokumenty dotyczące organów dla wrocławskiej filharmonii . . . . 191

Michael Schulz
Die Orgelbauanstalt W. Sauer in der Zeit des Beginns der Orgelbewegung (1920–1940) . . . . . . . . . 211

Andreas Hahn
Die Michael-Engler-Orgel in der St. Elisabeth Kirch Breslau.
Aspekte zur geplanten Rekonstruktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Tomasz Kmita-SkarsgÅrd
Organy luterańskiego kościoła Świętego Krzysztofa we Wrocławiu.
Historia, stan obecny oraz plany na przyszłość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

Dariusz Galewski
Dekoracja i wymowa ideowa barokowych prospektów
organowych we Wrocławiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

Bogdan Andrzej Tabisz
Próba interpretacji manuskryptu organologicznego
Karla Friedricha Kriegera z Wrocławia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

Paweł Pasternak
Organy Józefa Cynara w diecezji tarnowskiej: Dębica, Tarnów . . . . . . . . . . . .319

Anrzej Gładysz
Organy Józefa Cynara w diecezji tarnowskiej: Biała Niżna, Lichwin . . . . . . . 335

ks. Andrzej Widak
Organy Józefa Cynara w kościołach diecezji rzeszowskiej . . . . . . . . . . . . . . 357

Piotr Matoga
Wrocławskie miscellanea organowe w Krakowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .379

ks. Franciszek Koenig
Działalność wrocławskich organmistrzów
na terenie Górnego Śląska w XIX i na początku XX w. . . . . . . . . . . . . . . . . 401

Julian Gembalski
Podsumowanie dyskusji: konferencja
„Organy Wrocławia – budownictwo i funkcja
w aspektach historii i wyzwań współczesności” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429

Indeks osobowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
Indeks geograficzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438

Tekst promocyjny

Publikacja „Organy Wrocławia – budownictwo i funkcja w aspektach historii i wyzwań współczesności” jest wynikiem konferencji naukowej pod tym samym tytułem, która odbyła się we Wrocławiu w listopadzie 2016 r. Przedstawiono aktualny stan badań w zakresie wrocławskich organów oraz ich budowniczych, którzy działali na
przestrzeni minionych stuleci (ze szczególnym uwzględnieniem XX w. i czasów współczesnych). Prezentowane artykuły obejmują kilka obszarów nauki: muzykologię i jej szczególną dziedzinę, jaką jest organoznawstwo, historię sztuki, bibliografię, a także statystykę. W wyniku starań Autorów powstała wnikliwa i wszechstronna analiza tematu. Jest to pierwsza, po 1945 r., tak szeroka retrospektywa naukowa dotycząca wrocławskich instrumentów organowych.

Nakład

pierwszy nakład

500
Dystrybutor/Dystrybutorzy

Fundacja Opus Organi

NIP 897-158-56-22
telefon 501250528
email biuro@opusorgani.pl
fax 717237205
Dostępna u dystrybutora Tak

Kategoria statystyczna Biblioteki Narodowej

Publikacje naukowe

Kategoria Thema

G
Publikacje informacyjne i interdyscyplinarne

Kategoria Thema

A
Sztuka

Kategoria Thema

N
Historia i archeologia

Temat

Wrocław

Temat

Prospekty organowe

Temat

Budowa organów

Temat

Organy

Temat

Organmistrzowie
Status/dostępność

Status wydawniczy

Publikacja dostępna

Dostępność w handlu

nieokreślony
Cena

cena brutto

50 PLN