Kontrast

Czcionka:

Szczegółowa informacja o publikacji oznaczonej indntyfikatorem ISBN

Wszystkie metadane publikacji dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_onix.xml?record_id=7432672

Opisy wszystkich publikacji tego wydawcy dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_publisher_onix.xml?publisherId=26136

Opis fizyczny

Skład produktu
publikacja
Forma

forma podstawowa

książka

Forma produktu

Książka w miękkiej oprawie

szczegóły formy

Ze skrzydełkami
Zawartość

zawartość podstawowa

Tekst (do odczytu wzrokowego)

zawartość dodatkowa

Tabele, wykresy, diagramy, grafy
Liczba stron / czas trwania / wielkość pliku

liczba numerowanych stron głównego tekstu

286
Strony

Opis bibliograficzny

Tytuł
Wprowadzenie do permakultury
Tytuł oryginału
Introduction to Permaculture
Twórca

autor

Bill Mollison

współautor

Reny Mia Slay

tłumacz

Robert Mitoraj

redaktor

Ben Lazar

konsultant

Wojciech Górny
Wydanie

typ wydania

Wydanie

numer wydania

1

miejsce wydania

Ustroń
Język

język publikacji

polski

język oryginału

angielski
Wydawca

imprint

Permakultura.Edu.PL

pełna nazwa wydawcy

Data

data wydania

2020-01-20

data upublicznienia metadanych

2019-09-20

Opis marketingowy

Spis treści

Wstęp
 1. Zasady Permakultury 1.1. Wstęp 1.2. Znaczenie lokalizacji 1.3. Każdy element spełnia wiele funkcji 1.4. Każda istotna funkcja jest wspierana przez wiele elementów 1.5. Efektywne planowanie energetyczne 1.6. Organiczne źródła energii 1.7. Domykanie obiegów energii 1.8. Intensywne systemy w małej skali 1.8. Przyspieszanie sukcesji i procesów ewolucji 1.10. Bioróżnorodność 1.11. Efekt krawędzi 1.12. Przyzwyczajenia i odpowiednie podejście 1.13. Źródła i bibliografia
 2. Projektowanie permakulturowe (w szerokim ujęciu) 2.1. Wstęp 2.2. Identyfikacja zasobów 2.3. Ukształtowanie terenu (topografia) 2.4. Klimat i mikroklimat 2.5. Gleba 2.6. Woda 2.7. Istotna infrastruktura 2.8. Projektowanie na wypadek katastrof 2.8. Źródła i bibliografia
 3. Rozumienie wzorców natury 3.1. Wstęp 3.2. Wzorce w naturze 3.3. Wzorce w projektowaniu 3.4. Źródła i bibliografia
 4. Struktury trwałe (domy i budynki gospodarcze) 4.1. Wstęp 4.2. Dom strefy umiarkowanej 4.3. Dom w tropikach 4.4. Dom w klimacie pustynnym 4.5. Domy roślinne 4.6. Odpady domowe i ich zagospodarowywanie 4.7. Technologiczne innowacje 4.8. Źródła i bibliografia
 5. Projektowanie ogrodu przydomowego 5.1. Wstęp 5.2. Szablon ogrodu (layout) 5.3. Zakładanie ogrodu 5.4. Miejski ogród permakulturowy 5.5. Ogrodu w strefach chłodnych 5.6. Ogrody tropikalne 5.7. Ogrody w strefach suchych 5.8. Źródła i bibliografia
 6. Sady, uprawy leśne i zbożowe 6.1. Sady 6.2. Lasy uprawne 6.3. Uprawy zbóż i strączkowych 6.4. Biopaliwa 6.5. Uprawy komercyjne 6.6. Źródła i bibliografia
 7. Zwierzęta w permakulturze oraz akwakultury 7.1. Wstęp 7.2. Zwierzęta strefy I 7.3. Hodowla drobiu 7.4. Hodowla świń 7.5. Kozy 7.6. Pastwiska oraz hodowla dużych zwierząt 7.7. Akwakultura i mokradła 7.8. Źródła i bibliografia
 8. Strategie miejskie i wspólnotowe 8.1. Miejska uprawa żywności 8.2. Zorganizowane przedmieścia 8.3. Wspólnotowe gospodarowanie odpadami (recykling wspólnotowy) 8.4. Wspólnotowy dostęp do ziemi 8.5. Wspólnotowa ekonomia 8.6. Etyczne inwestowanie 8.7. Permakulturowa wspólnota (społeczność) 8.8. Źródła i bibliografia
 Dodatek A: Lista roślin użytecznych w permakulturze
 Dodatek B: Gatunki uporządkowane w użyteczne kategorie
 Dodatek C: Zwyczajowe i łacińskie nazwy roślin
 Dodatek D: Słownik

Tekst promocyjny

Wprowadzenie do permakultury (Introduction to Permaculture) to obecnie klasyczna już pozycja książkowa będąca doskonałym wprowadzeniem do permakultury oraz myśli jej australijskiego prekursora Billa Mollisona. Książka jest prawdziwym kompendium wiedzy stworzonym na podstawie dwóch pierwszych podręczników permakultury: Permaculture One (Mollison i Holmgren, 1978) i Permaculture Two (Mollison, 1979), stanowiąc ich rzeczowe i sprawdzone w praktyce podsumowanie. Bazujące na poprzednich książkach Introduction.. zostało ponadto wzbogacone o materiał pochodzący z podręcznika Permaculture: A Designers’ Manual (z tzw. biblii permakultury) oraz o notatki i uwagi z kursów projektowania permakultury prowadzonych przez Billa Mollisona (1981, 1986) i Lea Harrison (1985). Całość zredagowana została przez Reny Mia Slay co jest dodatkową zaletą tej książki zważywszy dosyć trudny i „suchy“, pozbawiony elementów lekkiej narracji charakter pisarstwa Billa Mollisona :-) Książka jest typowym podręcznikiem podzielonymna osiem rozdziałów poprzedzonych krótkim wstępem. Każdy rozdział kończy lista źródeł wraz z poszerzającą temat bibliografią.

Nota biograficzna

Bill Mollison (1928–2016) prekursor i współtwórca permakultury; urodził się w małej rybackiej wiosce Stanley w Tasmanii. Gdy miał 15 lat, porzucił naukę w szkole, by pomóc rodzinie w prowadzeniu piekarni. Niedługo potem został rybakiem łowiącym rekiny, później pracował jako leśniczy, młynarz, traper i przyrodnik. W 1954 roku zaczął pracę w Oddziale Badań nad Fauną i Florą Organizacji Badań Naukowych i Przemysłowych Wspólnoty Narodów (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, CSIRO) i przez następne dziewięć lat, jako starszy urzędnik ds. technicznych, prowadził badania nad stanem rolnictwa i lasów odległych części Australii. W 1963 roku pełnił obowiązki kustosza Muzeum Tasmanii, po czym wrócił do pracy w terenie jako członek Komisji ds. Rybołówstwa Śródlądowego, w której zajmował się badaniem nad ujściami rzek i fauną dróg wodnych.

W 1966 roku wrócił do formalnej edukacji, jednocześnie utrzymując się z najróżniejszych dorywczych zajęć: poganiacza bydła, bramkarza na zabawach tanecznych, poławiacza rekinów i nauczyciela w ekskluzywnych szkołach dla dziewcząt. Studiował m.in. biogeografię i psychologię społeczną, a po uzyskaniu dyplomu został wykładowcą studiów doktoranckich na Uniwersytecie Tasmańskim na kierunku ochrona środowiska, a głównym obszarem jego zainteresowań w tym czasie było oddziaływanie środowiska na zachowania populacji kręgowców. Na uczelni tej prowadził opracowany przez siebie kurs, w którym łączył osiągnięcia psychologii stresu z wiedzą na temat funkcjonowania układu hormonalnego. W 1974 roku wspólnie z Davidem Holmgrenem, wówczas studentem tego uniwersytetu, opracował koncepcję permakultury, która stała się podstawą ich książki Permaculture One.

Porzuciwszy karierę akademicką, Mollison założył w 1978 roku Instytut Permakultury i wydawnictwo Tagari Publications, by całkowicie poświęcić się propagowaniu zasad i strategii permakultury na świecie. Swoją wiedzę przekazał tysiącom studentów, projektował, zakładał i finansował niezliczoną liczbę projektów, wspólnot i instytutów na wszystkich kontynentach. Na międzynarodowych konferencjach poświęconych zrównoważonemu rozwojowi często wygłaszał przemówienia programowe. Napisał wiele artykułów, programów, raportów i zaleceń dotyczących projektów gospodarstw, skupisk miejskich i funkcjonowania instytucji państwowych. Jest laureatem licznych nagród, takich jak:
 ● Steward of Sustainable Agriculture, USA, 1966,
 ● The Banksia Environmental Award Australia, 1994, przyznana za promowanie zrównoważonych systemów na świecie,
 ● Outstanding Australian Achiever Award, 1993,
 ● Vavilov Medal, Moskwa, 1991 of Rosyjskiej Akademii Nauk Rolniczych za wkład w rozwój rolnictwa zrównoważonego i systemów wspólnotowych,
 ● honorowe członkostwo Rosyjskiej Akademii Nauk Rolniczych, 1991, wyróżnienie przyznane jako pierwszemu obcokrajowcowi,
 ● Reconocimiento, Meksyk, 1989, nagroda przyznana przez gubernatora stanu Sonora za pracę z biednymi rolnikami z obszarów wiejskich i podmiejskich,
 ● Honorary Fellow of the Schumacher Society, Surrey, Wielka Brytania, 1989,
 ● Tree Tax Award, Holandia, 1988,
 ● Right Livelihood Award, 1981, nagroda przyznawana osobom, które opracowały praktyczne i wzorcowe rozwiązania powszechnych problemów społecznych i środowiskowych (nazywana alternatywną Nagrodą Nobla).

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych Mollison wycofał się z aktywności dydaktycznej, jednak do późnego wieku podróżował po świecie, propagując swoją teorię zrównoważonych systemów. O

Nakład

pierwszy nakład

2000
Dystrybutor/Dystrybutorzy

Permakultura.Edu.PL

NIP 548-213-42-55
email kontakt@permakultura.edu.pl
Dostępna u dystrybutora Tak

Kategoria statystyczna Biblioteki Narodowej

Poradniki i przewodniki

Kategoria Thema

RP
Planowanie przestrzeni

Kategoria Thema

RNC
Ekologia stosowana

Kategoria Thema

RNU
Stabilność ekosystemów

Kategoria Thema

RNK
Ochrona środowiska

Kategoria Thema

WMQN
Ogrodnictwo naturalne i dzikie ogrody

Kategoria Thema

WMQF
Ogrodnictwo organiczne

Kategoria Thema

WMQP
Ogrodnictwo wykorzystujące rośliny endemiczne

Temat

permakultura

Temat

ekologia

Temat

zrównoważony rozwój
Status/dostępność

Status wydawniczy

Publikacja dostępna

Dostępność w handlu

Publikacja dostępna
Cena

brak ceny

skontaktuj się z dostawcą