Logotyp Unii Europejskiej

Kontrast

Czcionka:

Automatyczna wymiana danych

Wymiana informacji z serwisem e-ISBN obejmuje dwie niezależne grupy użytkowników. Pierwsza i podstawowa to zarejestrowani wydawcy, którzy mogą prowadzić katalog swojej produkcji wydawniczej. Druga to wszyscy zewnętrzni odbiorcy danych, którzy w jednym miejscu mogą bezpłatnie pobrać codziennie aktualizowaną bazę polskich publikacji, generowaną z serwisu e-ISBN.

Integracja z serwisem e-ISBN (dla wydawców)

Zarejestrowany użytkownik może wymieniać informacje z serwisem e-ISBN w sposób automatyczny, półautomatyczny lub korzystając z aplikacji.

1. Aplikacja jest przeznaczona dla jak najszerszego w Polsce grona małych i średnich wydawców, którzy nie utrzymują własnych systemów zarządzania wydawnictwem i nie wymagają integracji własnego systemu z serwisem e-ISBN. Zasady korzystania z serwisu e-ISBN w tym zakresie są opisane w Instrukcji serwisu e-ISBN.

2. Z automatycznej integracji z serwisem e-ISBN mogą korzystać wydawcy, którzy we własnym zakresie lub za pośrednictwem firm zewnętrznych są w stanie dostarczyć do serwisu e-ISBN opis swoich książek w formacie ONIX 3.0, zgodnie ze wymaganiami serwisu e-ISBN.

Wydawca po zalogowaniu się do serwisu w zakładce „Profil wydawcy” w sekcji „Automatyczna wymiana danych” podaje stały URL, pod którym umieszcza opisy swoich publikacji w standardzie ONIX 3.0. Serwis e-ISBN będzie automatycznie pobierał wszystkie metadane produktów oznaczonych ISBN, zamieszczone pod wskazanym adresem.

Jeżeli w źródłowym pliku XML ONIX 3.0 wydawca nie określa daty wydania oraz daty upublicznienia opisu, domyślnie informacja o publikacji nie będzie dostępna publicznie. W takim wypadku, w celu upublicznienia opisu, należy w aplikacji bezpośrednio zgłosić wykorzystanie numeru ISBN.

3. Półautomatyczna integracja jest przeznaczona dla tych wydawców, którzy nie chcą korzystać ze specyfikacji ONIX 3.0 i integracji automatycznej, ale mogą z własnej bazy wyprowadzić metadane opisujące poszczególne publikacje do wymaganej przez serwis e-ISBN postaci formularza XLS i następnie wgrać go z dowolną liczbą rekordów z danej puli numerów.

Wydawca z serwisu e-ISBN pobiera pulę numerów w odpowiednio przygotowanym pliku XLS, następnie we własnym zakresie uzupełnia go zgodnie z załączoną instrukcją, a następnie wgrywa do serwisu e-ISBN. Zasady korzystania z serwisu e-ISBN w tym zakresie są opisane w Instrukcji serwisu e-ISBN.

Serwis e-ISBN dla użytkowników zewnętrznych (podmiotów trzecich)

Serwis e-ISBN podaje do publicznej wiadomości wyłącznie opisy tych numerów ISBN, które zostały upublicznione przez wydawców jako zapowiedzi wydawnicze lub informacje o publikacjach dostępnych na rynku.

Baza w formacie ONIX 3.0, obejmująca metadane publikacji oznaczonych numerami ISBN, jest dostępna bezpłatnie do publicznej wiadomości pod adresem: https://baza.e-isbn.pl

Aktualna baza teleadresowa wydawców zarejestrowanych w serwisie e-ISBN jest dostępna bezpłatnie do publicznej wiadomości pod adresem: https://wydawcy.e-isbn.pl

Możesz pobrać informacje o publikacjach korzystając z głównego okna: Szukaj w serwisie e-isbn