Wyszukiwanie zaawansowane

nazwa wydawcy dane kontaktowe ISBN autor/tytuł/forma zazn.
Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM, Paulina Wiśniewska
tel. +48606220454
biuro@wydawnictwo-silvarerum.eu
http://www.wydawnictwo-silvarerum.eu
978-83-65697-68-4 Zientarski, Piotr Benedykt
Sytuacja prawna mniejszości narodowych w systemie konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej
Książka w twardej oprawie
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Strzebiniu
tel. +48608437452
radarodzicow@strzebin.pl
http://radarodzicow.strzebin.pl
978-83-953601-0-7 Bajka dla Mikołajka
Książka w miękkiej oprawie
MUZEUM w Rybniku Rynek 18
44-200 Rybnik

tel. +48324327460
muzeum@muzeum.rybnik.pl
http://www.muzeum.rybnik.pl
978-83-63959-32-6 Ochotnicza Straż Pożarna Miasta Rybnik.
Książka w twardej oprawie
Miasto Gliwice ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

tel. +48322385443
kp@um.gliwice.pl
http://www.gliwice.eu
978-83-928759-5-6 Miasto Gliwice
Raport o stanie miasta za rok 2018
Książka w miękkiej oprawie
Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS Wał Miedzeszyński 397
03-942 Warszawa

tel. +48 603 942 642
jerzydurejko@wp.pl
http://sitz-hals.org.pl
978-83-950678-1-5 Agata Glac
PORADNIK INSTRUKTORA ŻEGLARSTWA
Książka w miękkiej oprawie
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH ul. Warecka 1a
00-950 Warszawa

tel. +48225568000
ksiegarnia@pism.pl , dolegowska@pism.pl , ksiegarnia@pism.pl
http://www.pism.pl
978-83-66091-27-6 Kwiecień, Roman
Od „wojny sprawiedliwej” do „wojny z terroryzmem”
Publikacja elektroniczna tylko do ściągnięcia
Agencja Wydawnicza PDN Krzysztof Garbacz
tel. +48603875673
pdn@o2.pl
http://www.agencjawydawniczapdn.pl
978-83-951214-3-2 Kufel, Robert Romuald
Słownik biograficzny księży pracujących w Kościele gorzowskim 1945-1956
Książka w miękkiej oprawie
Tomasz Szczęsny Usługi Lekarskie
tel. +48602797973
tomjaszczesny@gmail.com
978-83-954174-0-5 Jak oswoić globalne ocieplenie.
Książka w miękkiej oprawie
Aleksandra Korzelska
tel. +48 508 49 11 25
imperium.ducha666@gmail.com
http://imperiumducha.com
978-83-954181-0-5 Engels, Friedrich
Manifest komunistyczny
Książka w miękkiej oprawie
Galeria Apteka Sztuki ZAZ Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
tel. +48 22 622 04 21
krzysztof.pultorak@aptekasztuki.eu
http://www.aptekasztuki.eu/
978-83-954309-0-9 Jakub Ptaszyński
Krótkie ścinki na bis
Książka - forma nieokreślona