Logotyp Unii Europejskiej

Kontrast

Czcionka:

Szczegółowa informacja o publikacji oznaczonej indntyfikatorem ISBN

Wszystkie metadane publikacji dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_onix.xml?record_id=1572507

Opisy wszystkich publikacji tego wydawcy dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_publisher_onix.xml?publisherId=4505

Opis fizyczny

Skład produktu
publikacja
Forma

forma podstawowa

książka

Forma produktu

Książka w miękkiej oprawie
Zawartość

zawartość podstawowa

Tekst (do odczytu wzrokowego)
Liczba stron / czas trwania / wielkość pliku

liczba stron numerowanych łącznie

258
Strony

Opis bibliograficzny

Tytuł
Nowe trendy w pracy przewodnickiej
Twórca

redaktor naukowy

Lesiów, Tomasz ISNI 0000000373654446
Wydanie

typ wydania

Wydanie

numer wydania

1

miejsce wydania

Wrocław
Język

język publikacji

polski
Wydawca

imprint

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

pełna nazwa wydawcy

Wydawnictwo UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO we Wrocławiu

adres siedziby

ul. Komandorska 118/120 118/120
53-345 Wrocław

numer telefonu

e-mail

Data

data wydania

2022-10-19

data upublicznienia metadanych

2022-10-19

Opis marketingowy

Spis treści

Wprowadzenie................................................................................................... 7
Część 1. Turystyka – aktualne trendy i nowe koncepcje / Tourism – current trends and new concepts.......................................................................... 11
1. Porty lotnicze jako obiekty turystyczne / Airports as tourist destinations (Bartosz Rozmund).................................................................................... 13
2. Bushcraft nowym sposobem na wypoczynek w polskich lasach / Bushcraft – a new way to relax in Polish forests (Wojciech Mazur)................. 19
3. Wpływ pandemii COVID-19 na trendy związane ze spożywaniem przekąsek / Impact of the COVID-19 pandemic on snack consumption trends (Martyna Michniewicz, Magdalena Szemiel, Danuta Lesiów, Tomasz Lesiów)....................................................................................................... 24
4. Gospodarka obiegu zamkniętego w sektorze turystyki / Circular economy in the tourism sector (Zenon Foltynowicz).......................................... 38
5. Uwarunkowania i stan turystyki osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Zmiany i zagrożenia / Conditions and state of tourism of people with disabilities in Poland. Changes and risks (Stanisław Francuz)...................... 46
Część 2. Wpływ postępu w zakresie wiedzy o żywieniu i żywności na turystykę / The impact of advances in food and nutrition knowledge on tourism... 63
6. Tradycyjne i innowacyjne dżemy w diecie turysty / Traditional and innovative jams in a touristʹs diet (Sylwia Przybylska, Piotr Przybylski)......... 65
7. Saliny jako źródło wiedzy o soli morskiej i atrakcja turystyczna / Salins as a source of knowledge about sea salt and as a tourist attraction (Maria Śmiechowska)............................................................................................ 78
8. Tradycje kulinarne Dolnego Śląska / Culinary traditions of Lower Silesia (Maciej Oziembłowski, Michał A. Oziembłowski)..................................... 87
9. Rola kawy w turystyce / The role of coffee in tourism (Ewa Czarniecka-Skubina).................................................................................................... 108
10. Wskazówki żywieniowe dla osób po przebytym COVID-19 / Dietary guidelines for people after COVID-19 (Zuzanna Goluch)........................ 119
6 Spis treści
Część 3. Wiedza o obiektach i trasach turystycznych / Knowledge of tourist sites and routes................................................................................................. 127
11. Śladami dzieł Marianny Orańskiej i jej spadkobierców / Traces of the works of Marianna Orańska and her successors (Jerzy Organiściak)....... 129
12. Poeci i pisarze w regionie kaliskim jako przykład nowego podejścia do zwiedzania / Poets and writers in the Kaliski region as an example of
a new approach to sightseeing (Andrzej Matysiak)................................... 175
13. Zapomniane kościoły drewniane Sudetów / Forgotten wooden churches of the Sudetes (Witold Hermaszewski, Witold Papierniak)....................... 185
14. Nowa Huta jako atrakcja turystyczna / Nowa Huta as a tourist attraction (Joanna M. Dziadkowiec).......................................................................... 202
15. Artystyczne i turystyczne walory barokowych kaplic we wrocławskiej katedrze i w kościele św. Wojciecha / Artistic and tourist values of baroque chapels in Wroclaw cathedral and St. Adalbert church (Edmund Całus)......................................................................................................... 211
16. Niezwykłości przyrodnicze Madagaskaru / Natural wonders of Madagascar (Grażyna M. Lisewska) ..................................................................... 224
Zakończenie ...................................................................................................... 235
Bibliografia ....................................................................................................... 236
Spis fotografii .................................................................................................... 253
Spis map ............................................................................................................ 255
Spis rysunków.................................................................................................... 256
Spis tabel ........................................................................................................... 256
Summary............................................................................................................ 257

Tekst promocyjny

W książce omówiono najnowsze trendy w turystyce i w pracy przewodnickiej będące skutkiem pandemii, która istotnie wpłynęła na zarówno ruch turystyczny, jak i nastawienie przewodników do turystyki. W monografii przedstawiono zróżnicowane tematycznie zagadnienia. W centrum uwagi autorów znalazły się między innymi takie kwestie, jak: gospodarka obiegu zamkniętego w sektorze turystyki, bushcraft, porty lotnicze jako obiekty turystyczne, trendy związane ze spożywaniem przekąsek, rola kawy w turystyce, uwarunkowania i stan turystyki osób z niepełnosprawnościami w Polsce, saliny jako atrakcja turystyczna i źródło wiedzy o soli morskiej, tradycje kulinarne Dolnego Śląska, wskazówki żywieniowe dla osób po przebytym COVID-19, kościoły drewniane Sudetów, Nowa Huta jako atrakcja turystyczna, działalność Marianny Orańskiej i jej spadkobierców, poeci i pisarze regionu kaliskiego jako przykład do nowego podejścia do zwiedzania, niezwykłości przyrodnicze Madagaskaru, a także turystyczne walory barokowych kaplic we wrocławskiej katedrze.
Słowa kluczowe: przewodnik turystyczny, bushcraft, zdrowe przekąski, saliny, pandemia, COVID-19, turystyka osób z niepełnosprawnościami, ziemia kaliska, Marianna Orańska, kościoły drewniane, Nowa Huta, gospodarka obiegu zamkniętego, kawa, barok.

Kategoria statystyczna Biblioteki Narodowej

Publikacje naukowe

Kategoria Thema

K
Ekonomia, finanse, biznes i zarządzanie
Status/dostępność

Status wydawniczy

Publikacja dostępna

Dostępność w handlu

Publikacja dostępna

Opis powiązań

Alternatywna forma produktu
publikacja elektroniczna on-line

Publikacja elektroniczna online lub do ściągnięcia

ISBN 9788376959849
Dodatkowy identyfikator

DOI

10.15611/2022.984.9