Kontrast

Czcionka:

Szczegółowa informacja o publikacji oznaczonej indntyfikatorem ISBN

Wszystkie metadane publikacji dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_onix.xml?record_id=1586635

Opisy wszystkich publikacji tego wydawcy dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_publisher_onix.xml?publisherId=4870

Opis fizyczny

Skład produktu
publikacja
Forma

forma podstawowa

książka

Forma produktu

Książka w miękkiej oprawie

szczegóły formy

Okładka laminowana

szczegóły formy

Szyta nićmi
Zawartość

zawartość podstawowa

Ilustracje
Wymiary/waga

szerokość

185 mm

wysokość

295 mm

głębokość

9 mm

ciężar

540 gramy

Opis bibliograficzny

Tytuł
Perspektywa dziwaczna w Polsce
Podtytuł
Wystawa starych druków, rękopisów i dzieł anamorficznych
Twórca

autor

Ada Pałka

autor projektu graficznego

Krzysztof Tomaszewski (1964)
Wydanie

typ wydania

Wydanie specjalne

numer wydania

1

opis typu wydania

Katalog towarzyszący wystawie starych druków, rękopisów i dzieł anamorficznych (8-29 czerwca 2016, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie)

miejsce wydania

Kraków
Język

język publikacji

polski
Wydawca

imprint

Expo Graphic

pełna nazwa wydawcy

EXPO GRAPHIC spółka z o.o.

adres siedziby

ul. Kronikarza Galla 1 B/4
30-053 Kraków

numer telefonu

e-mail

Inna rola wydawnicza

we współpracy z

Biblioteka Jagiellońska

na zlecenie

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Data

data wydania

2016-09-05

data upublicznienia metadanych

2016-09-05

Opis marketingowy

Tekst promocyjny

Katalog „Perspektywa dziwaczna w Polsce. Wystawa starych druków, rękopisów i dzieł anamorficznych”, jest podsumowaniem zarówno wystawy pod tym samym tytułem która odbyła się w Bibliotece Jagiellońskiej w czerwcu 2016 roku oraz projektu badawczego "Perspektywa dziwaczna w Polsce. Próba skompletowania i usystematyzowania informacji oraz materiałów dotyczących zainteresowania rzutem anamorficznym na terenie Polski", nr 2012/07/N/HS2/00679 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu PRELUDIUM 4 dla młodych naukowców bez stopnia doktora. Perspektywa dziwaczna, zwana też anamorfozą, jest zagadnieniem interdyscyplinarnym łączącym w sobie zarówno nauki ścisłe, takie jak geometria, perspektywa czy optyka, z naukami humanistycznymi m.in. z historią sztuki, malarstwem. Dzieła anamorficzne zawierają w sobie tajemnicę, wymagają od obserwatora wyobraźni i oczytania z zakresu sztuk wizualnych oraz znajomości matematyki i fizyki. Wiedza ta jest niezbędna, aby prawidłowo zastosować odpowiedniego kształtu powierzchnię lustrzaną oraz dostosować kąt obserwacji i w rezultacie zobaczyć anamorficzne dzieło w niezdeformowanej postaci. Wpływ anamorfozy na inne dziedziny obrazowania w sztuce polskiej nie jest w pełni poznany.
W książce można znaleźć zarówno opis realizacji projektu, rys historyczny powstania perspektywy dziwacznej na świecie i jej związek z polską, a na sam koniec jest krótki opis wystawy.
Część katalogową możemy podzielić na trzy główne części. W pierwszej są opisane przykładowe dzieła, zajmujące się rzutem perspektywicznym. Choć nie ma w nich bezpośredniego odwołania do anamorfozy, to często możemy zauważyć, że rzutowanie anamorficzne było konsekwencją rozważań nad rzutowaniem perspektywicznym i różnymi jego przypadkami, nad cieniem rzucanym przez różne bryły w zależności od umieszczenia źródła światła.
Drugą, najważniejszą, częścią katalogu są stare druki prezentujące rzutowanie anamorficzne. Zostały one podzielone na dwie grupy. Pierwsza grupa ukazuje techniki konstrukcji anamorfoz oraz przedstawia wiele przykładów zastosowań różnych metod konstrukcji i poszczególnych rodzajów anamorfoz. Druga grupa obejmuje traktaty, które swoją tematyką nie odnoszą się bezpośrednio do anamorfoz i technik ich konstrukcji, jednak na niektórych ich rycinach widnieją anamorfozy i ich zastosowania.
Ostatnią część stanowią druki, w których mowa jest o quadraturze, jako że w szczególnych przypadkach możemy ją zaliczyć do anamorfozy zwijalnej walcowej wklęsłej.
W publikacji zostało opisanych blisko 50 obiektów, pochodzących przeważnie ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej – starodruków przechowywanych w Sekcji Starych Druków lub Sekcji Zbiorów Graficznych i Kartograficznych oraz kilka prac graficznych, wypożyczonych dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie. Można również podziwiać anamorficzne dzieła współczesnych polskich artystów: Sławomira Chrystowa, Marcina Czaji, Ryszarda Paprockiego, Zofii Szczęsnej i Elżbiety Wierzbickiej, do których komentarze napisali sami artyści.
Ponadto prezentowane i analizowane są kopie rękopisów i grafik, w których pojawia się wątek anamorfozy. Oryginały reprodukowanych obiektów znajdują się w zasobach: Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (rękopisy), Fundacji XX. Czartoryskich w Krakowie (rycina Jana Ziarnki) oraz Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (ryciny Pietro Testy oraz Sebastiana Le Clerc'a).

Nota biograficzna

Ada Pałka - matematyk, fotograf, pasjonuje się fotografią otworkową i językami obcymi. Ukończyła studia magisterskie na kierunku matematyka, na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od lat zajmuje się zagadnieniami łączącymi matematykę i sztukę. Wyniki swoich badań prezentowała na licznych konferencjach, a także publikowała w czasopismach naukowych i popularnonaukowych. Obecnie pod okiem dr. hab. Roberta Wolaka prof. UJ z Instytutu Matematyki i prof. dr. hab. Piotra Krasnego z Instytutu Historii Sztuki, wnikliwie bada i analizuje zagadnienia rzutowania anamorficznego. Ma nadzieję kontynuować swoje badania nad matematyką i sztuką w przyszłości.

Dodatkowy opis

tekst ze skrzydełka lub okładki

Podziękowania:Chciałabym podziękować wszystkim osobom, które pomogły mi zarówno w realizacji projektu, wystawy jak i katalogu – pracownikom Biblioteki Jagiellońskiej oraz Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W przygotowaniach do wystawy, w chwilach słabości i przytłoczenia ogromem pracy, wspierała mnie rodzina, znajomi i mój partner. Gdy pojawiały się konkretne problemy, zawsze mogłam liczyć na pomoc dr. hab. Roberta Wolaka, a przy planowaniu wystawy logistycznie, konsultowałam się z prof. dr hab. Piotrem Krasnym. Duże wsparcie i aprobatę otrzymałam też od Władz Wydziału Matematyki i Informatyki. Niezwykle cenna była pomoc najbardziej doświadczonej osoby w tworzeniu wystaw, to jest Pani Małgorzaty Kusak i Pana Mariusza Palucha z Biblioteki Jagiellońskiej. Artysta Ryszard Paprocki sam wyszedł z inicjatywą namalowania na oczach zwiedzających ogromnej anamorfozy 3D, w tworzeniu której pomagał mu Marcin Czaja. Pan Krzysztof Tomaszewski, który zajmował się oprawą graficzną wystawy, nadał jej profesjonalną i niezwykle atrakcyjną postać, a wisienką na torcie stały się animacje Tomasza Lenarcika. Warto też podkreślić ogromny, acz może ostatecznie nie do końca zauważalny wkład pracowników licznych bibliotek w Polsce, którzy pomagali mi podczas moich kwerend, a także później, w trakcie badań nad pochodzeniem zbiorów. To oni zainspirowali mnie do stworzenia wystawy. Dlatego też osobne gorące podziękowania należą się licznym pracownikom bibliotek z całej Polski, którzy niekiedy udostępniali mi dziennie ponad sto starodruków. Chciałabym też podziękować osobom, które poświęciły dużo dodatkowego czasu na sprawdzenie i poprawienie niezwykle ważnych dla badań proweniencji, w szczególności Elżbiecie Bylinowej (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego) oraz Marii Bryndzie (Biblioteka Narodowa w Warszawie), Agnieszce Franczyk-Cegle (Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu), Krystynie Klejn-Podchorowskiej (Biblioteka Narodowa w Warszawie), Grażynie Kruszyńskiej (Biblioteka Warszawskiej Prowincji Kapucynów w Zakroczymiu), Magdalenie Marcinkowskiej (Biblioteka Kórnicka), Elżbiecie Oszajcy (Biblioteka Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie), Joannie Pietrowicz (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk), Agacie Pietrzak (Biblioteka Narodowa w Warszawie), Katarzynie Podkowińskiej (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie), Marcie Puszce (Biblioteka Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Monice Sulejewicz-Nowickiej (Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi), ks. Jerzemu Witczakowi (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu), Rafałowi Wójcikowi (Biblioteka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu), Marcie Zbierańskiej (Biblioteka Śląska w Katowicach).

Nakład

pierwszy nakład

250
Dystrybutor/Dystrybutorzy

Ada Pałka

telefon 781 971 295
email adapalka@gmail.com

Kategoria statystyczna Biblioteki Narodowej

Albumy i książka artystyczna
Status/dostępność

Dostępność w handlu

nieokreślony
Cena

brak ceny

produkt bezpłatny